Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius municipals

Acció formativa

Tractament arxivístic de fons audiovisuals als arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits
Arxivers/eres de la Xarxa Arxius Municipals
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
20
Màxim
30
Canal
Videoformació
Durada:
8 h
Presencial
0 h
Videoformació
8,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Concepte de patrimoni audiovisual.Metodologia de treball (formats, suports, tipologies documentals, conservació).Preservació digital.Descripció i metadades.Aspectes legals.Avaluació i tria.Difusió, xarxes socials i portals.

Oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons audiovisuals a fi de garantir la seva gestió, conservació i difusió.

Teòrica i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals