Tractament arxivístic de fons fotogràfics als arxius municipals

Acció formativa

Tractament arxivístic de fons fotogràfics als arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
8 h
Presencial
8 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Tractament arxivístic: ingrés, identificació, descripció, arxivament, conservació, difusió dels fons fotogràfics als arxius municipals.Presentació de casos pràctics

Conèixer les diferents fases de tractament arxivístic de les imatges que integren els fons i col·leccions fotogràfiques dels arxius municipals, és a dir, des de l’ingrés a l’arxiu fins a la seva conservació i difusió, per part del arxivers municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presentació de coneixements i casos pràctics
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals