Transparència, accés a la informació, dades obertes: com sortir-se'n sense morir en l’intent

Acció formativa
Transparència, accés a la informació, dades obertes: com sortir-se'n sense morir en l’intent
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal o electes de municipis de menys de 5.000 habitants
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs
Col·lecció:
Espai 5.000

Programa, avaluació i acreditació

•Bon govern
- Codi de conducta
- Reistre grups d'interès
- Recursos disponibles.

•Accés a la informació pública.
- Marc normatiu general
- L'accés dels regidors a la informació
- L'accés de la ciutadania a la informació
- Recursos disponibles.

•Dades obertes
- Principis de les dades obertes
- Dades obertes municipals disponibles
- Recursos disponible

•Transparència
- Obligacions de transparència en cadascun dels àmbits
- Recursos disponibles.

- Identificar les obligacions i recursos disponibles en matèria de transparència, accés a la informació pública, bon govern i dades obertes.

L’acció formativa serà expositiva i fomentarà la participació dels assistents per a la definició d'objectius d'aplicació en la pròpia organització.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Gestor atenció ciutadana Gestió de processos i e-administració