Transparència i accés a l'arxiu municipal

Acció formativa

Transparència i accés a l'arxiu municipal

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
4 h
Presencial
4 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Abast conceptual i legalCasos pràcticsProgramari GIAM: mòdul consulta

Conèixer l’abast de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en la seva afectació als arxius municipals dels ajuntaments i analitzar la seva aplicació amb casos concrets, amb els canvis que suposa en la regulació de l’accés i la consulta de la documentació de l’arxiu municipal, per part del personal auxiliar dels arxius municipals del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals. També es posarà en pràctica el mòdul de consulta del programari GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipal).

Presentació de la legislació i casos pràctics. I pràctiques del GIAM
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió dels arxius municipals
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió dels arxius municipals