Treball per projectes a les escoles municipals de persones adultes i els PFI

Acció formativa

Treball per projectes a les escoles municipals de persones adultes i els PFI

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser docent o director/a d'una escola municipal de persones adultes o docent d'un Programa de Formació Inicial (PFI).
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
35
Canal
Presencial
Durada:
8,0 h
Presencial
8,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Per què les escoles d'adults ens plantegem fer canvis metodològics?- Característiques bàsiques i canvis organitzatius del treball per projectes.- Eines necessàries per treballar per projectes.- Creació i presentació d'una proposta de Projecte personalitzada. Dificultats i beneficis.

- Donar a conèixer les característiques bàsiques del treball per projectes.- Oferir pautes de treball globalitzat a les escoles de persones adultes.- Analitzar les dificultats i els beneficis del canvi metodològic.

Exposicions teòriques combinades amb activitats pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència