Ús de l'Espai de dades retributives en Qlik View

Acció formativa
Ús de l'Espai de dades retributives en Qlik View
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits:
Imprescindible: empleats/des d'ajuntaments que hagin participat en l'Enquesta de retribucions de l'any 2019.
Prioritari: perfil tècnic i de comandament, ens locals de més de 100 empleats/des.
Serà imprescindible que, abans d'assistir, s'assegurin que estan donats d'alta en l'aplicació.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

. Importància de les dades i els indicadors en el context públic actual.
. Presentació de l'espai de dades.
. Accés a l'espai de dades.
. Menú de pestanyes i variables presentades.
. Filtres possibles.
. Informes.

. Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
. Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
. Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Es farà una sessió eminentment pràctica de videoformació en la qual totes les persones accediran a l'Espai del seu ajuntament i practicaran amb les seves dades.
Assistència
. Aprenentatge pràctic mitjançant l'ús de l'aplicació durant la sessió.
. Els/les assistents han de sortir podent utilitzar de manera autònoma l'Espai, saber tota la informació que poden extreure i quin ús li poden donar.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Transversal Cap secció Desenvolupament de rols transversals
Comandament executiu Transversal Cap servei Desenvolupament de rols transversals
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió de recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Gestió de recursos humans