Violències masclistes en l'àmbit comunitari: tràfic amb finalitats de prostitució forçada, mutilació genital femenina i matrimonis forçats

Acció formativa

Violències masclistes en l'àmbit comunitari: tràfic amb finalitats de prostitució forçada, mutilació genital femenina i matrimonis forçats

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Marc teòric i normatiu de la violència comunitària.- Reflexions sobre els processos migratoris, la inserció socioeconòmica i les pràctiques culturals des d’una perspectiva de gènere.- Abordatge, intervenció i recursos en casos de trata, mutilació genital femenina i matrimonis forçats.

Conèixer el marc normatiu d’aquests casosCapacitar per identificar i detectar les violèncs masclistes en l’àmbit comunitariConèixer els recursos existents a la demarcació

-Explicacions teòriques i dinàmiques grupals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista