Xarxes socials: què podem publicar per difondre millor la biblioteca?

Acció formativa

Xarxes socials: què podem publicar per difondre millor la biblioteca?

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
TB/TAB que gestioni les xarxes socials del seu equipament i tingui l’encàrrec de definir la seva estratègia de continguts.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Introducció als conceptes relacionats amb l’estratègia de continguts i les xarxes socials.- Definició d’objectius per l’estratègia.- Identificació de l’audiència de la biblioteca.- Descripció de la línia editorial més adient.- Formats i vies de distribució dels continguts a les principals xarxes socials.- Màrqueting de continguts i curació de continguts dins l’estratègia de continguts.- Calendari editorial segons els recursos disponibles.- Creació d’un pla de continguts seguint una plantilla.

Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

Hi haurà una part teòrica amb exemples aplicables a les biblioteques. Es realitzaran dinàmiques en petits grups. També es realitzaran exercicis per tal que les biblioteques puguin anar definint la seva estratègia de continguts.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Aprenentatge permanent