Cas 2. Gestió de la Unitat de Promoció dels Productes de la Terra

Recurs

Cas 2. Gestió de la Unitat de Promoció dels Productes de la Terra

El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la gestió d'una unitat. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, proposar solucions i elaborar part de les accions necessàries de manera adequada.

Tipus de recurs
Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació orientada a resultats
Promotor
Direcció de Serveis de Formació
Descriptors
Planificació estratègica i POR

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Transversal Cap secció Gestió eficient dels recursos públics
Comandament executiu Transversal Cap servei Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Director àrea Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Gerent Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Gestió eficient dels recursos públics

Recursos relacionats

 • Recurs

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la planificació orientada als resultats

  Exercicis
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la creació d'un departament en concret. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  Aquest material dota els comandaments públics dels coneixements i de les habilitats necessàries per desenvolupar la planificació orientada als resultats de la seva unitat o del seu equip, a partir dels objectius generals que han estat marcats a nivell polític i directiu.

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Planificació orientada a resultats
 • Recurs

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de l'anàlisi estratègica de manera autònoma

  Exercicis
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  Aquest material, dirigit a comandaments públics, et facilitarà les pautes per identificar, fer recerques i analitzar la informació clau per definir l'estratègia de futur d'una organització

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  A través del cas veuràs un procés d'anàlisi estratègica. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  El cas et situa en les sessions de taller per realitzar una anàlisi estratègica d'un ajuntament. Et permetrà prendre les decisions més adequades i efectuar l'anàlisi externa del municipi.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a comandaments
 • Recurs

  Aquest material, dirigit a directius/ves públics i públiques, et facilitarà les pautes per identificar, fer recerques i analitzar la informació clau per definir l'estratègia de futur d'una organització

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a directius públics