Talent, persones i innovació: reptes del sector públic en la nova realitat

Recurs

Talent, persones i innovació: reptes del sector públic en la nova realitat

Conferència a càrrec de María Dapena, cap de recursos humans i formació de l'Ajuntament de Vigo des de 2006, experta en assetjament laboral, formadora de formadors i especialista en lideratge i innovació. Analitza el singular context actual, des d'una perspectiva sociològica i històrica, incidint en la consideració de sector públic com a pal de paller de la societat en situacions crítiques.
Col·lecció "Converses Directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Tipus de recurs
Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del canvi
Promotor
Direcció de Serveis de Formació
Descriptors
Lideratge
Resource new until
Nou

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Transversal Cap secció Gestió del canvi i lideratge
Comandament executiu Transversal Cap servei Gestió del canvi i lideratge
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació, organització i avaluació de serveis públics
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Gestió del canvi i lideratge
Directiu Transversal Director àrea Gestió del canvi i lideratge
Directiu Transversal Gerent Gestió del canvi i lideratge
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Gestió del canvi i lideratge
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Gestió del canvi i lideratge
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Gestió del canvi i lideratge
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió del canvi i lideratge
Habilitació nacional Serveis de suport intern Tresorer Gestió del canvi i lideratge

Recursos relacionats

 • Recurs

  El cas mostra els vincles entre la planificació i la direcció estratègica a l'Agència de Promoció Turística de Puigferri de Mar. Et permetrà seguir un procés de transformació organitzativa i desenvolupar alguns dels instruments clau per a la direcció estratègica.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Anàlisi estratègica per a directius públics
 • Recurs

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció de persones

  Exercicis
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra el procés de creació d'un equip i els seu primers moments. Et permetrà comprendre la complexitat dels procediments per seleccionar les persones, la necessitat d'anàlisi del procés de creació d'equips i els factors a tenir en compte.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  El cas mostra el procés de lideratge d'un equip ja format. Et permetrà analitzar l'equip a través de la teoria dels estils de direcció de Hersey-Blanchard i dels seus rols; decidir la forma més adequada de dirigir l'equip en el futur; preparar un equip per a una fase d'execució i dissenyar el procediment de comunicació més adequat.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  L'estudi d'aquest material et dotarà, com a directiu, de les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar la direcció de persones.

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Direcció de persones per a directius públics
 • Recurs

  Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció de persones

  Exercicis
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  Aquest cas permet treballar amb profunditat l'aplicació de la teoria situacional del lideratge de Hersey-Blanchard.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics
 • Recurs

  Aquest cas permet analitzar el lideratge i la direcció, detectar errors, diagnosticar i elaborar propostes i solucions a la situació plantejada.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Direcció de persones per a comandaments públics