Cerca lliure

S'han trobat 1582 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Objectiu general: - Conèixer el funcionament del programari lliure R i els mètodes i eines que es fan servir per baixar dades del web i extreure'n la informació desitjada.Objectius específics:- Estar familiaritzats amb les principals tecnologies per tractar la informació guardada al web.- Ser capaços de reconèixer diferents formats utilitzats per emmagatzemar informació.- Saber com extreure la informació donats aquests formats usant paquets d'R específics.

  Presencial
  Durada
  24,0 h
 • Acció formativa

  * Reflexió sobre els nous reptes que es presenten al món local i als serveis de mediació en relació a la convivència i l’actuació en l’àmbit comunitari en temps de COVID i post-COVID.* Presentació de les conclusions de l’informe dels 10 anys del cercle dels serveis de mediació ciutadana.* Posicionament de la Diputació de Barcelona com un agent de pes en mediació ciutadana.

  Videoformació
  Durada
  2,5 h
 • Acció formativa

  Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

  Videoformació
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer les xarxes socials més habitualsIdentificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socialsAnalitzar l’impacte de les diferents xarxes socialsEstablir quina és la meva presència online actualElaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectadesConèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:1.Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional2.Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbitprofessional3.Cercar informació en les diferents xarxes4.Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar

  Videoformació i en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  •Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.•Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.•Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Objectiu general: -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.Objectius específics: - Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.- Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.- Definir estratègies de desenvolupament econòmic local.

  Videoformació
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

  Videoformació
  Durada
  8,0 h