Delineant
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic auxiliar
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTADT001
Missió
Elaborar plànols i altres representacions gràfiques en base a les dades camp prèviament recollides i donar suport tècnic en l'elaboració de projectes i en l’execució d’estudis i informes que s'ajustin a la seva especialitat, d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Recollir i verificar dades de camp necessàries per a la realització i desenvolupament de projectes de construcció relatius al seu àmbit d’actuació.

2. Representar gràficament els plànols dels projectes de construcció.

3. Realitzar el seguiment de la planificació i execució dels projectes de construcció.

4. Donar suport als seus superiors en les diferents tasques tècniques de desenvolupament dels projectes de construcció.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau