Implantació del treball per ambients d'aprenentatge a l'escola bressol

Acció formativa
Implantació del treball per ambients d'aprenentatge a l'escola bressol
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser de l'equip directiu o una educadora d'una escola bressol municipal de la província de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 20,0 h | Presencial 20,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Què és el treball per ambients d'aprenentatge? Teoria versus realitat.
• Projecte de l'escola i treball per ambients.
• Programació i avaluació dels ambients.
• Disseny d'ambients d'aprenentatge.
• Rol de l'educador/a en els ambients d'aprenentatge.

• Conèixer els conceptes bàsics sobre les teories en que es sustenta el treball per ambients.
• Reflexionar sobre l'encaix entre aquesta metodologia i l'actual projecte d'escola.
• Conèixer què és el treball per ambients en tots els seus components.
• Programar per ambients.
• Dissenyar els ambients escollits.
• Implantar un o més ambients.
• Conèixer el rol de l'educadora en el treball per ambients.
• Conèixer estratègies educatives que potencien l'aprenentatge dels infants en aquesta metodologia.

Durant les sessions es realitzarà l'exposició de contingut teòric i es proposarà una pràctica que es realitzarà en la mateixa sessió. Aquest exercici pràctic, serà d'aplicació directe al centre. La docent farà el retorn i l'acompanyament necessari per tal que l'exercici s'adapti a les necessitats de l'equip i el projecte educatiu del centre. Es promourà la reflexió individual o en petit grup i una posterior posada en comú i acord d'equip per a la posada en pràctica de l'exercici a la realitat al centre.
Assistència
Les participants hauran d'assistir a les sessions presencials i participar activament en les propostes que es realitzin, especialment en els exercicis pràctics. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatació Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'assistència a aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència i hagin fet totes les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Planificació i programació de la docència