Implantació del treball per ambients d’aprenentatge a l’escola bressol

Acció formativa
Implantació del treball per ambients d’aprenentatge a l’escola bressol
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser educadora d'escola bressol municipal de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 28,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 12,0 h | Treball en línia 16,0 h
Modalitat:
taller

Programa, avaluació i acreditació

• Sessió 1: Presentació del taller i conceptualització.
• Sessió 2: Què és el treball per ambients?
• Sessió 3: Projecte de l’escola i treball per ambients.
• Sessió 4: Programació i avaluació dels ambients.
• Sessió 5: Disseny d’ambients d’aprenentatge.
• Sessió 6: Rol de l’educador/a en els ambients d’aprenentatge.

• Conèixer els conceptes bàsics sobre les teories en que es sustenta el treball per ambients.
• Reflexionar sobre l’encaix entre aquesta metodologia i l’actual projecte d’escola.
• Conèixer què és el treball per ambients en tots els seus components.
• Programar per ambients.
• Dissenyar els ambients escollits.
• Implantar un o més ambients.
• Conèixer el rol de l’educadora en el treball per ambients.
• Conèixer estratègies educatives que potencien l’aprenentatge dels infants en aquesta metodologia.

La metodologia utilitzada serà sincrònica, mitjançant 6 videoconferències d’una durada de 2 hores cadascuna, i també asincrònica, mitjançant dinàmiques de treball individual i grupal i elaboració de material de reflexió, planificació i disseny a través de les eines de treball.
Aquestes dinàmiques tindran la possibilitat de ser tutoritzades i rebre el retorn i aportacions per part del docent.
Assistència
Aquest curs és molt pràctic i les participants hauran de realitzar activitats i treballs per assolir els coneixements i que estaran associats a cadascun dels mòduls dels continguts del curs.
En finalitzar l'acció formativa les participants i docent ompliran el qüestionari d'avaluació al Gestforma.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Planificació i programació de la docència