Infants, educadors/es i famílies: cap a una nova mirada pedagògica a l'escola bressol

Acció formativa
Infants, educadors/es i famílies: cap a una nova mirada pedagògica a l'escola bressol
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser director/a o educador/a d'escola bressol municipal.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 15,0 h | Presencial 15,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Infància i educació. Com entenem la infància avui.
• L’educació a la petita infància. Models educatius i la seva influència.
• L’educador respectuós. Intervenció i acompanyament.
• La documentació pedagògica. L’observació i el concepte d’escolta.
• El treball en equip en la construcció del projecte d’escola.
• Les característiques evolutives dels infants i el procés d’autonomia.
• La pedagogia de la vida quotidiana i l’organització del temps.
• L'organització de l’espai com un ambient amable i respectuós amb l’infant, i les famílies. El joc infantil i la complexitat de la quotidianitat i l’organització del temps.
• La tria i l’ús de materials a l’escola bressol.
• Importància de la xarxa de relacions que s’estableixen a l’escola.
• La participació de les famílies a l’escola bressol.

• Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.
• Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.
• Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no.
• Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.
• Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Les sessions alternaran moments de pràctica i teoria.A través de les explicacions del/a formadora i de diferents documentacions, es debatran els diferents continguts de l'acció formativa. Es treballarà també en petits grups per fomentar el debat i compartir dubtes i experiències.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Planificació i programació de la docència