Programa de direcció d'escoles bressol i llars d'infants a distància

Acció formativa
Programa de direcció d'escoles bressol i llars d'infants a distància
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser directora d'escola bressol municipal o de llar d'infants
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 35
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 67,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 42,0 h | Treball en línia 25,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Direcció de centres.
• Planificació i gestió de l'activitat.
• Gestió i organització del centre.
• Gestió de les persones.
• Gestió econòmica i administrativa.
• Lideratge: dirigir i liderar persones.
• El gestor com a comunicador.

• Aportar elements conceptuals dels coneixements en les matèries pròpies de la disciplina de la direcció i de la gestió, i eines especifiques de gestió i direcció d’escola bressol.
• Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l’exercici de la gestió en l’entorn d’escola bressol municipal.

La metodologia d’aquest curs és totalment en línia, a través d’un entorn flexible, dinàmic i participatiu
S’organitza en sessions síncrones de videoformacions a través d’una plataforma zoom i d’activitats en línia asíncrones través d’un aula virtual tipus moodle del campus Formadiba de la Diputació de Barcelona. En aquesta aula virtual estaran disponibles els material, lectures, així com recursos interactius.
A part dels continguts teòrics, es treballarà una part més pràctica a través d’activitats, resolució de casos i interacció entre els alumnes.
Assistència
Producte de treball
S'avaluarà l'assistència a les sessions i la realització d'una activitat final del curs a través del campus virtual.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal