Relació i treball amb les famílies a l'escola bressol: a distància i a prop

Acció formativa
Relació i treball amb les famílies a l'escola bressol: a distància i a prop
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser educadores d’Escoles Bressol Municipals de la demarcació de Barcelona.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 20
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 18,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 8,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• El cicle vital de les famílies i l'etapa de criança.
• Característiques de les famílies amb infants de 0-3.
• Emocions i infància: el vincle d'aferrament, emocions i necessitats, l'auto-regulació.
• Compartir l'acompanyament emocional amb les famílies.
• Els estils educatius com a realitat dinàmica: mirada inclusiva.
• La parentalitat positiva.
• El paradigma sistèmic i les dinàmiques familiars.
• El sistema família-escola: implicacions pràctiques.
• Comunicar-se per millorar el vincle i la col·laboració.
• Entrevistes i reunions amb les famílies: criteris i recursos.
• Tècniques de comunicació assertiva.
• Criteris i recursos per a la comunicació no presencial.
• Eines per a la gestió de conflictes entre els adults a la comunitat educativa.
• Tenir cura dels moments clau: l'acollida, l'adaptació, el comiat.
• Els vincles amb les famílies i la participació.
• L'organització de la pròpia escola bressol al servei de la col·laboració amb les famílies.
• Compartir sabers, aprendre junts: l'encaix de les famílies en la pràctica educativa.
• Activitats i dinàmiques de foment de la participació.

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques, i en especial de l'etapa 0-3.
• Desenvolupar una mirada holística i sistèmica sobre l'infant i les famílies.
• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa, tant presencialment, com a distància.

La formació es durà a terme en una aula virtual tipus moodle dins del Campus Formadiba de la Diputació de Barcelona. Constarà de sessions sincròniques (en directe), amb interacció entre participants i docents, i activitats asincròniques (a fer fora de les sessions).
Assistència
Els participants hauran d'assistir a les videoconferències en directe i fer les activitats de l'aula virtual. Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'assistència a aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores d'assistència a les videoconferències i hagin fet les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal