Actuació policial en seguretat de persones i béns

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2101.jpg

En aquest manual es proporcionen els coneixements indispensables als participants perquè aprenguin a gestionar l’estrès que comporta declarar en qualsevol seu judicial a partir de comprendre la psicologia del testimoni, aprendre a comunicar-se de forma verbal i no verbal, interioritzar la imatge que s’ha de donar davant l’autoritat judicial i comprendre la importància del rol pel qual podem arribar a ser citats en un procés judicial.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i comprendre què és la psicologia del testimoni.. Aprendre les tècniques que avaluen la credibilitat de les declaracions dels policies en el desenvolupament dels policies en el desenvolupament dels diferents rols.. Entendre, interpretar, examinar i distingir els comportaments i les respostes durant una declaració per causar una impressió positiva.. Analitzar, inferir i avaluar les estratègies bàsiques que ha d’emprar el participant per preparar un judici i posteriorment declarar en una seu judicial segons el rol pel qual hagi estat citat.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer la tipologia de procediments penals existents així com els actes delictius que s’han d’instruir i jutjar per cadascun d’ells.-Identificar les conductes constitutives de delicte contra la seguretat col•lectiva.-Saber identificar quin jutjat coneix cada matèria i és competent per jutjar cada tipus de delicte.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni . Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia dedelictes contra la vida i la integritat física

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni . Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia dedelictes contra la vida i la integritat física

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar correctament les conductes constitutives de delicte dins de la tipologia de delictes de violència domèstica i de gènere més habituals en l'activitat professional de la policia local.. Definir criteris homogenis d'actuació a partir del coneixement de la base legal en la que se sustenten les actuacions policials i essent conscient del servei públic que es realitza.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aplicar correctament les tècniques d’intervenció davant d’una detenció d’acord amb el principi de proporcionalitat en l’ús de la força.. Conèixer les garanties del detingut durant la custòdia policial. Aplicar les mesures adients per al trasllat del detingut vetllant per la seva seguretat

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Comprendre els principis bàsics de la detenció policial des d’una perspectiva essencialment garantista-Aplicar aquets principis amb plena observació de l’ordenament jurídic.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc legal aplicable en l'execució de les identificacions i les detencions i la seva aplicació en la pràctica diària:. Conèixer el marc legal regulador de la identificació. Conèixer el marc legal regulador de la detenció. Conèixer com realitzar les identificacions i les detencions policials amb totes les garanties legals. Identificar en quins casos es pertinent realitzar la detenció policial

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i saber aplicar els protocols genèrics d’actuació en la detenció policial.. Saber descriure diverses casuístiques habituals pel què fa a la detenció, en forma de protocol d’actuació aplicable a la seva pràctica professional

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Identificar els principis d'actuació correcta en les situacions d’emergències que es pot trobar la policia local i com afrontar-les.. Integrar les conductes adequades en situació d’emergència.. Transmetre males notícies amb el menor dany possible.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h