Actuació policial en trànsit i seguretat viària

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest manual vol facilitar a l’agent de la policia local els coneixements necessaris que li permetin participar de manera activa en la recerca i prevenció dels accidents de trànsit.

Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

. Adquirir uns coneixements especialitzats que permetin als agents de policia local practicar amb seguretat les proves de detecció d’alcohol i drogues.. Conèixer el funcionament dels aparells específics de detecció d'alcohol i drogues per a . conductors. Conèixer els conceptes de droga, toxicodependència i d'intoxicació etílica. Conèixer les darreres actualitzacions de la normativa i legislació en matèria de trànsit i seguretat viària.. Identificar els delictes relacionats amb la seguretat viària i l'abús de substàncies psicotròpiques.

Presencial
Durada
22,0 h
Acció formativa

Saber aplicar la reglamentació i els procediments d'actuació per al control i la vigilància del transport escolar per carretera i pel terme municipal.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Saber aplicar la reglamentació i els procediments d'actuació per al control i la vigilància del transport escolar per carretera i pel terme municipal.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Donar a conèixer la normativa vigent d’aplicació en matèria reguladora de la circulació de vehicles a motor.. Assolir coneixements per detectar delictes contra la seguretat viària.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Analitzar els aspectes normatius que regulen el concepte i l'ús dels VMP.
- Plantejar aspectes de regulació dels VMP en les ordenances municipals.
- Analitzar la gestió de l'espai viari i per on circulen aquests vehicles.
- Conèixer iniciatives formatives que es realitzen amb aquests vehicles.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements tècnics específics per a la planificació i gestió de la mobilitat local, orientats a la consecució d’uns entorns urbans amb millor qualitat de vida, més saludables, accessibles, segurs i mediambientalment més sostenibles.

Presencial + videoformació
Durada
71,5 h
Acció formativa

. Millorar els coneixements de senyalització, vinculant-la amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Videoformació
Durada
5,0 h