Actuació policial en trànsit i seguretat viària

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2100.jpg

Aquest manual vol facilitar a l’agent de la policia local els coneixements necessaris que li permetin participar de manera activa en la recerca i prevenció dels accidents de trànsit.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir uns coneixements especialitzats que permetin als agents de policia local practicar amb seguretat les proves de detecció d’alcohol i drogues.. Conèixer el funcionament dels aparells específics de detecció d'alcohol i drogues per a . conductors. Conèixer els conceptes de droga, toxicodependència i d'intoxicació etílica. Conèixer les darreres actualitzacions de la normativa i legislació en matèria de trànsit i seguretat viària.. Identificar els delictes relacionats amb la seguretat viària i l'abús de substàncies psicotròpiques.

Canal
Presencial
Durada
22,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber aplicar la reglamentació i els procediments d'actuació per al control i la vigilància del transport escolar per carretera i pel terme municipal.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber aplicar la reglamentació i els procediments d'actuació per al control i la vigilància del transport escolar per carretera i pel terme municipal.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar a conèixer la normativa vigent d’aplicació en matèria reguladora de la circulació de vehicles a motor.. Assolir coneixements per detectar delictes contra la seguretat viària.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Analitzar els aspectes normatius que regulen el concepte i l'ús dels VMP.
- Plantejar aspectes de regulació dels VMP en les ordenances municipals.
- Analitzar la gestió de l'espai viari i per on circulen aquests vehicles.
- Conèixer iniciatives formatives que es realitzen amb aquests vehicles.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Analitzar els aspectes normatius que regulen el concepte i l'ús dels VMP.
- Plantejar aspectes de regulació dels VMP en les ordenances municipals.
- Analitzar la gestió de l'espai viari i per on circulen aquests vehicles.
- Conèixer iniciatives formatives que es realitzen amb aquests vehicles.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En finalitzar els assistents seràn capaços de:

. Obtenir la màxima informació de testimonis i implicats.
. Efectuar una detallada inspecció ocular de l'escenari de l'accident.
. Determinar l'evolució i les fases de l'accident.
. Emetre una conclusió que determini la causa/causes de l'accident.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements tècnics específics per a la planificació i gestió de la mobilitat local, orientats a la consecució d’uns entorns urbans amb millor qualitat de vida, més saludables, accessibles, segurs i mediambientalment més sostenibles.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
71,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Millorar els coneixements de senyalització, vinculant-la amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h