Avaluació i carrera professional

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Identificar els aspectes claus de l'avaluació de l'acompliment en les administracions locals, capacitant els/les assistents per al disseny d'un sistema basat en competències professionals.

Presencial
Durada
12,0 h