Contractació administrativa

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic. - Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local. - Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes. - Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.- Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals i socials en la Llei de Contractes.- Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits socials i/o ambientals en les diferents tipologies de contractes.- Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris.

Presencial
Durada
5,0 h