Contractació administrativa

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic.
- Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.
- Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes.
- Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.

- Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals i socials en la Llei de Contractes.
- Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits socials i/o ambientals en les diferents tipologies de contractes.
- Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris.

Presencial
Durada
5 h