Educació i sensibilització mediambiental
Definició

Analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt de projectes i d’actuacions que, han de permetre als ajuntaments de la província desenvolupar tasques d'informació, divulgació i educació ambiental que potenciïn la sensibilització de la població i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals, avaluant-ne els seus resultats.

La competencia implica ...
Finalitat i estructura de les campanyes i activitats de sensibilització mediambiental.
Elaboració de materials audiovisuals i multimèdia de difusió mediambiental.
Eines 2.0. per a l'educació i sensibilització mediambiental.
Educació mediambiental i currículum formatiu de les diferents etapes del sistema educatiu.
Plans de comunicació ambiental i de participació ciutadana: tècniques i estratègies.
Disseny i configuració de plans de formació ambiental.
Xarxes de cooperació i intercanvi: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Coneixement de referències i experiències reeixides municipals en sensibilització i educació mediambiental.

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2149.jpg

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics. La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2146.jpg

L’objectiu de la guia és encoratjar els municipis i els equipaments a identificar i proposar temes de recerca als centres de secundària de la població amb la doble finalitat d’obtenir informació local sobre els ecosistemes al voltant de l'aigua i involucrar els alumnes de batxillerat i futurs ciutadans en la conservació i divulgació dels ecosistemes aquàtics. La guia vol acompanyar, a més a alumnes i tutors.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2147.jpg

Guia d'aprenentatge i servei especialment adreçada a ajuntaments i centres educatius que vulguin fer un servei a la comunitat i al medi ambient.
Es tracta d'un manual pràctic per poder passar a l'acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i bones pràctiques que poden servir d'inspiració.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer què és el copywriting i les seves aplicacions en l’àmbit de l’educació ambiental.
• Aprendre a crear missatges impactants per atreure i impactar la ciutadania i motivar-la vers l’acció en favor del medi ambient.
• Descobrir com el copywriting ens pot ajudar a modificar hàbits, actituds, estratègies i a transformar el pensament en acció proambiental per inspirar i motivar la ciutadania i apoderar-la vers l’acció proambiental.
• Capacitar els tècnics/ques per utilitzar el copywriting en les polítiques i actuacions d’educació ambiental que duguin a terme.
• Conèixer com incorporar el copywriting en les actuacions i iniciatives d’educació ambiental local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre què és el podcasting.
• Conèixer com crear un podcast des de zero de manera gratuïta.
• Descobrir les possibilitats del podcast per divulgar i sensibilitzar en favor del medi ambient.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 12. Consum i producció responsables.

• Dotar de coneixement i eines als tècnics municipals per tal de passar del concepte teòric d’economia circular a projectes pràctics.
• Divulgar i formar els òrgans decisors i tècnics municipals en el concepte d’economia circular i verda.
• Exemplificar els potencials beneficis de l’economia circular i verda mitjançant casos pràctics nacionals i internacionals.
• Proporcionar eines de diagnòstic d’oportunitats, pla d’aplicació i avaluació dels projectes d’economia circular i verda.
• Generar coneixement compartit mitjançant la participació activa i presentació de projectes d’economia circular i verda en curs dels membres de la Xarxa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

• Donar a conèixer diferents formes de promoció de la mobilitat sostenible.
• Donar eines i recursos per a fomentar un canvi modal en els desplaçaments quotidians de la ciutadania.
• Donar eines per repensar les ciutats per donar més protagonisme a les persones.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
11,0 h