Educació i sensibilització mediambiental

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.

La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Recurs

L’objectiu de la guia és encoratjar els municipis i els equipaments a identificar i proposar temes de recerca als centres de secundària de la població amb la doble finalitat d’obtenir informació local sobre els ecosistemes al voltant de l'aigua i involucrar els alumnes de batxillerat i futurs ciutadans en la conservació i divulgació dels ecosistemes aquàtics. La guia vol acompanyar, a més a alumnes i tutors.

Recurs

Guia d'aprenentatge i servei especialment adreçada a ajuntaments i centres educatius que vulguin fer un servei a la comunitat i al medi ambient.
Es tracta d'un manual pràctic per poder passar a l'acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i bones pràctiques que poden servir d'inspiració.

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat.

. Introduir i aclarir conceptes sobre aprenentatge servei
. Identificar pràctiques d'aprenentatge servei ambiental que ja s'estan fent al propi municipi
. Explorar oportunitats de servei que responguin a necessitats ambientals reals del territori
. Identificar aliances possibles al municipi entre centres educatius, entitats socials, entitats ambientals i institucions cara a tirar endavant projectes d'aprenentatge servei ambiental
. Conèixer diferents pràctiques d'aprenentatge servei ambientals d'altres territoris compartides entre centres educatius i entitats
. Valorar l'aprofitament de l'aprenentatge servei com a eina de compromís ambiental i de cohesió social al municipi
. Planificar un projecte d'aprenentatge servei ambiental que sigui viable per als centres educatius de la ciutat.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer una nova manera de treballar i de sensibilitzar en favor del medi ambient a través del moviment i la dansa i mitjançant eines d’expressió plàstica (dibuix i pintura).
• Aprendre a expressar el que sentim més enllà de la paraula i a comunicar a través del llenguatge no verbal.
• Connectar amb l'emoció que subjeu la temàtica ambiental.
• Avançar cap una societat més sostenible, justa i saludable.
• Comprendre que som natura i que estem fets d’aire, aigua, terra i foc, que són els mateixos elements que constitueixen l’univers.
• Adonar-nos que tots estem connectats amb tots i amb tot.

Videoformació
Durada
4,0 h