Educació i sensibilització mediambiental

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Guia adreçada a mestres de primària i secundària i a naturalistes vocacionals i tot el públic interessat a descobrir l'impacte que suposo la colonització dels nostres cursos d'aigua per flora i fauna que no són pròpies del nostre clima i geografia. A més d'ajudar-vos a identificar algunes de les espècies més esteses, també hi trobareu consells i propostes per col·laborar en la preservació dels espais naturals aquàtics.

La guia inclou tres activitats, a partir de 5, 8 i 12 anys respectivament.

Agrupació
Ecologia aquàtica
Recurs

L’objectiu de la guia és encoratjar els municipis i els equipaments a identificar i proposar temes de recerca als centres de secundària de la població amb la doble finalitat d’obtenir informació local sobre els ecosistemes al voltant de l'aigua i involucrar els alumnes de batxillerat i futurs ciutadans en la conservació i divulgació dels ecosistemes aquàtics. La guia vol acompanyar, a més a alumnes i tutors.

Agrupació
Ecologia aquàtica
Recurs

Guia d'aprenentatge i servei especialment adreçada a ajuntaments i centres educatius que vulguin fer un servei a la comunitat i al medi ambient.
Es tracta d'un manual pràctic per poder passar a l'acció. Aporta orientacions, detalla passos metodològics a seguir i inclou recursos i bones pràctiques que poden servir d'inspiració.

Agrupació
Ecologia aquàtica
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles, 13. Acció climàtica i 15. Vida terrestre.- Conèixer la importància de la biodiversitat en el funcionament de la natura i en la nostra pròpia supervivència.- Determinar els beneficis generals que ens aporta la biodiversitat urbana i determinar les mesures de gestió adients pel funcionament dels ecosistemes.

Videoformació i en línia
Durada
11,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat.- Proporcionar noves eines per a l’educació i la sensibilització ambiental, millorant les competències en aquest àmbit.- Replantejar l’educació ambiental, com s’ha vingut fent fins ara.- Comprendre la necessitat d’adoptar enfocaments ecocèntrics en les polítiques d’educació ambiental.- Experimentar noves maneres de sensibilitzar ambientalment. - Intercanviar i compartir experiències i coneixements amb els companys d’aula.

En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat.- Proporcionar noves eines per a l’educació i la sensibilització ambiental, millorant les competències en aquest àmbit.- Replantejar l’educació ambiental, com s’ha vingut fent fins ara.- Comprendre la necessitat d’adoptar enfocaments ecocèntrics en les polítiques d’educació ambiental.- Experimentar noves maneres de sensibilitzar ambientalment. - Intercanviar i compartir experiències i coneixements amb els companys d’aula.

En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb el següent Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat.- Incrementar la participació ciutadana en matèria ambiental. - Donar valor a l’educació ambiental com a eina de participació ciutadana i conèixer diferents estratègies per fomentar-la. Descobrir en les arts escèniques, plàstiques o literàries una via per a la capacitació, l’empoderament i la participació ambiental.- Conèixer la importància de les xarxes socials en la transformació i el canvi proambiental.- Capacitar els tècnics i responsables municipals en noves maneres de sensibilitzar i educar a favor del medi ambient.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.- Fixar alguns conceptes bàsics sobre comunicació aplicada al camp de la gestió ambiental local i el desenvolupament sostenible. Entendre les diferències entre eines i accions de comunicació, educació, participació i sensibilització ambiental.- Conèixer nous formats de comunicació davant la crisi climàtica i adquirir tècniques comunicatives més professionalitzades. - Practicar la presentació en públic com a eina de comunicació ambiental i disposar d’un model de presentació de suport innovador i atractiu.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.- Fixar alguns conceptes bàsics sobre comunicació aplicada al camp de la gestió ambiental local i el desenvolupament sostenible. Entendre les diferències entre eines i accions de comunicació, educació, participació i sensibilització ambiental.- Conèixer nous formats de comunicació davant la crisi climàtica i adquirir tècniques comunicatives més professionalitzades. - Practicar la presentació en públic com a eina de comunicació ambiental i disposar d’un model de presentació de suport innovador i atractiu.

Videoformació amb aula virtual
Durada
5,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 4. Educació de qualitat i 13. Acció climàtica.- Reforçar els conceptes bàsics de l’educació ambiental i reflexionar sobre les implicacions de la capacitació per l’acció.- Aportar visions innovadores a l’educació ambiental.- Reconèixer com (re)aprofitar recursos educatius i aplicar-los a accions de prevenció de residus.

Presencial
Durada
5,0 h