Foment de la participació educativa de la ciutadania

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Considerar la participació com a eina per desenvolupar projectes en l’àmbit educatiu.
• Identificar les habilitats per dinamitzar i liderar processos participatius en l’àmbit educatiu.
• Conèixer eines per dinamitzar processos participatius.
• Aplicar algunes d’aquestes eines de dinamització de processos participatius.

Presencial
Durada
20,0 h