Foment de la participació educativa de la ciutadania

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Considerar la participació com a eina per desenvolupar projectes en l’àmbit educatiu.
• Identificar les habilitats per dinamitzar i liderar processos participatius en l’àmbit educatiu.
• Conèixer eines per dinamitzar processos participatius.
• Aplicar algunes d’aquestes eines de dinamització de processos participatius.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir hàbits i estratègies que permetin comunicar millor a les famílies les activitats educatives que ofereix el municipi.
• Aprendre com escriure continguts atractius que captin i mantinguin l'atenció de les famílies en diferents formats i suports: paper, web, cartelleria, xarxes socials.
• Reflexionar sobre la pròpia aportació de valor per tal d'alinear els objectius de comunicació amb els objectius institucionals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h