Foment de la participació educativa de la ciutadania

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Considerar la participació com a eina per desenvolupar projectes en l’àmbit educatiu.
- Identificar les habilitats per dinamitzar i liderar processos participatius en l’àmbit educatiu.
- Conèixer eines per dinamitzar processos participatius.
- Aplicar algunes d’aquestes eines de dinamització de processos participatius.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Conèixer visions diferents i metodologies diferents que s'utilitzen des de diferents serveis municipals en l'orientació.
Compartir un mínim corpus teòric i banc de recursos entre tots els tècnics de diferents serveis municipals sobre l'orientació.
Ampliar el ventall de recursos professional com a orientador enriquint-nos amb els recursos que utilitzen des de serveis diferents al nostre.

Semipresencial
Durada
27 h