Gestió de compres i magatzem

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprendre els conceptes bàsics i conèixer experiències de gestió de magatzem.
- Optimitzar els processos de subministrament, emmagatzematge, transport i distribució de materials, i de gestionar la documentació associada.

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

Aprendre els conceptes bàsics i conèixer experiències de gestió de magatzem.
Optimitzar els processos de subministrament, emmagatzematge, transport i distribució de materials, i de gestionar la documentació associada.

Videoformació amb aula virtual
Durada
6 h