Gestió de compres i magatzem

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre els conceptes bàsics i conèixer experiències de gestió de magatzem.
- Optimitzar els processos de subministrament, emmagatzematge, transport i distribució de materials, i de gestionar la documentació associada.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
8,0 h