Gestió de compres i magatzem

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprendre els conceptes bàsics i conèixer experiències de gestió de magatzem.
- Optimitzar els processos de subministrament, emmagatzematge, transport i distribució de materials, i de gestionar la documentació associada.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h