Gestió i explotació de les dades del padró municipal d'habitants

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Tenir prous coneixements per resoldre incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE ("cues d'errors") i adquirir nocions bàsiques del procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

. Tenir prous coneixements per resoldre les incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE (cues d'errors) i poder dur a terme el procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

• Conèixer i entendre les relacions entre tots els nivells administratius que intervenen en la gestió del padró.
• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró.
• Identificar i saber resoldre les principals gestions padronals.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.
. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.
. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el gestor/a del padró amb el ciutadà/na.

Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

1. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.
2. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicatiu.
3. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el padroner/a amb el ciutadà/na.

Presencial + en línia
Durada
17,0 h