Gestió i explotació de les dades del padró municipal d'habitants

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Tenir prous coneixements per resoldre incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE ("cues d'errors") i adquirir nocions bàsiques del procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població

Videoformació i en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

Tenir prous coneixements per resoldre les incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE ("cues d'errors") i poder dur a terme el procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.

En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

• Conèixer i entendre les relacions entre tots els nivells administratius que intervenen en la gestió del padró.• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró.• Identificar i saber resoldre les principals gestions padronals.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.- Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.- Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el gestor/a del padró amb el ciutadà/na.

Videoformació i en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

1. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.2. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicatiu.3. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el padroner/a amb el ciutadà/na.

Semipresencial
Durada
17,0 h