Gestió i explotació de les dades del padró municipal d'habitants

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Tenir prous coneixements per resoldre incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE ("cues d'errors") i adquirir nocions bàsiques del procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Tenir prous coneixements per resoldre les incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE (cues d'errors) i poder dur a terme el procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix el procediment electora.
1.1. conèixer la normativa en la que es basa la gestió electoral (LOREG). (C)
1.2 conèixer els conceptes clau de vocabulari electoral. (C)
2. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.
2.1 Saber carregar el cens electoral a padró. (H)
2.2 Saber realitzar el sorteig de la composició de mesa electoral i excloure electors del sorteig. (H)
2.3 Aprendre com es realitza l’escrutini i l’assignació de regidors. (H)
2.4 Saber realitzar una explotació de les dades de la gestió electoral.
3. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el padroner/a al realitzar un procés electoral.
3. 1 Adquirir una base per a poder gestionar les principals situacions que es poden donar al realitzar

Canal
En línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i entendre les relacions entre tots els nivells administratius que intervenen en la gestió del padró.
• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró.
• Identificar i saber resoldre les principals gestions padronals.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.
. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.
. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el gestor/a del padró amb el ciutadà/na.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.
2. Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicatiu.
3. Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el padroner/a amb el ciutadà/na.

Canal
Presencial + en línia
Durada
17,0 h