Gestió i explotació de les dades del padró municipal d'habitants
Definició

Gestionar les dades del padró municipal d’habitants, i ús de de les eines informàtiques disponibles per a la seva administració i explotació.

La competencia implica ...
Normativa legal que regeix la gestió del padró d'habitants.
Instruments i procediments de treball per a la gestió diària del padró.
Ús de sistemes informàtics de gestió del padró d’habitants.
Explotació i ús de les dades padronals.
Mètodes i eines d'integració de les dades de padró a altres sistemes d'informació local del propi ajuntament (gestor d'expedients, registre, etc.).
Actualització i unificació de les dades de territori i padró dels ajuntaments.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Tenir prous coneixements per resoldre incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE ("cues d'errors") i adquirir nocions bàsiques del procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Tenir prous coneixements per resoldre les incidències resultants de la càrrega de les variacions mensuals a la base de dades de l'INE (cues d'errors) i poder dur a terme el procediment per a l'obtenció de la xifra anyal de població.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix el procediment electoral.
• Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.
• Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el padroner/a al realitzar un procés electoral.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar la normativa legal que regeix la gestió del padró d’habitants.
• Identificar i resoldre les principals gestions padronals amb l’aplicació.
• Familiaritzar-se amb les situacions més típiques que es pot trobar el gestor/a del padró amb el ciutadà/na.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
17,0 h