Gestió i promoció dels mercats de venda no sedentària

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Oferir al personal tècnic una formació especialitzada en l'àmbit dels mercats de venda no sedentària

. Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin gestionar els mercats de venda no sedentària amb garanties d'èxit.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Oferir al personal tècnic una formació especialitzada en l'àmbit dels mercats de venda no sedentària.

Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin gestionar els mercats de venda no sedentària amb garanties d'èxit.

Videoformació
Durada
10,5 h