Gestió i promoció dels mercats de venda no sedentària

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

GENERAL:
Oferir al personal tècnic una formació especialitzada en l’àmbit dels mercats de venda no
sedentària.
Específic:
Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin gestionar els mercats de venda no
sedentària.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
15,0 h