Gestió territorial sostenible d'espais naturals, rurals i fluvials
Definició

Aplicar polítiques d'ordenació del territori que es desenvolupen dins del marc de la gestió territorial sostenible mitjançant la participació, implicació i corresponsabilització dels ajuntaments i dels agents locals, i focalitzant en la formulació de propostes d'ordenació, la gestió del territori dels espais naturals, agraris i fluvials, especialment protegits, i el desenvolupament de les actuacions previstes en el planejament especial aprovat.

La competencia implica ...
Polítiques municipals d'ordenació del territori.
Marc de la gestió territorial sostenible dels espais naturals, agraris i fluvials, especialment protegits.
Normativa urbanística i ambiental.
Circuits, procediments i normatives per a l’aprovació de planejaments especials.
Definició d’actuacions concretes dins dels plans d’ordenació o planejament.
Eficiència i qualitat en els equipaments, programes i serveis que configuren la Xarxa de Parcs.
Estratègies i actuacions per al foment dels valors de respecte i protecció del medi natural.
Conservació del patrimoni natural i arquitectònic.
Anàlisi, planificació i gestió d’espais lliures.
Tècniques i mètodes d’anàlisi i valoració dels espais lliures per a l’ordenació i gestió territorial.
Elaboració i formulació de propostes de planificació i ordenació territorial.

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2118.jpg

En aquest document s’hi defineixen i caracteritzen les principals tipologies de zones de la infraestructura verda local a partir de la cartografia dels serveis dels ecosistemes i de la vocació i potencialitat essencials que mostra cadascuna d’elles. Així mateix, s’apunten els objectius fonamentals i les recomanacions de planificació i gestió per a cada zona, amb la finalitat global de protegir i d’enfortir la infraestructura verda basant-se en la maximització dels seus serveis.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2117.jpg

El present manual vol oferir els conceptes bàsics i les eines principals per a la planificació i gestió del medi natural des de la perspectiva de la identificació, l’avaluació i la cartografia dels serveis dels ecosistemes i l’establiment d’una infraestructura verda en l’àmbit local, d’acord amb les directrius establertes a escala europea, estatal i catalana.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Dotar de coneixements tècnics i pràctics als participants per que puguin orientar accions municipals preventives dels danys causats per fauna salvatge i mamífers, en particular als seus municipis.
• Donar a conèixer la Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures viàries i el recurs de Catàleg associat.
• Com els particulars poden beneficiar-se d'alguna d'aquestes mesures mitjançant els ajuts de la Xarxa de Parcs Naturals.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h