Manteniment d'espais verds

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2104.jpg

Aquest curs té com a finalitat que el participant reconegui les espècies vegetals més presents als jardins públics i conegui quin ús hi poden tenir.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2105.jpg

En aquest manual es remarca la importància de la programació per poder realitzar el manteniment de jardins i espais verds amb èxit. Es mostren les tasques bàsiques de la jardineria lligades a les eines i els recursos necessaris per organitzar-les, una vessant potser més administrativa però necessària per evitar incidències, avançar-se als problemes i controlar la situació.

Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

· Saber valorar les raons objectives de la poda.
· Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.
· Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Diferenciar els usos de la vegetació en jardineria: Elegir l’espècie en funció de l’ús que se li vulgui donar. Descriure els usos de la vegetació.
. Identificar les espècies més comunes en jardineria pública mediterrània: Reconèixer les espècies. Identificar espècies amb problemàtica concreta.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Programar un reg en base al càlcul de les necessitats de reg dels diversos espais públics.
- Conèixer i realitzar les operacions habituals de manteniment de xarxes de reg.
- Aplicar les tècniques que permetin millorar la retenció de l’aigua en el sòl i utilitzar un programador per l’estalvi d’aigua, a partir del coneixement dels accessoris que ens permeten estalviar aigua.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar noves tècniques i habilitats així com consolidar les velles sobre el manteniment i ús d'eines i maquinària destinada a la jardineria professional. S’explicarà el manteniment d‘ús de les màquines a nivell d’usuari, i no mecànica pròpiament dita.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els criteris bàsics de poda i identificar els diferents tipus així com les conseqüències negatives de la poda.
- Diferenciar i saber utilitzar els elements de l'equip bàsic de poda en altura, els aparells d'enfilar-se i la funció que tenen.
- Saber utilitzar els EPI's per enfilar-se en els arbres i aplicar les mesures de protecció en els treballs de poda en alçada.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Realitzar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas.
- Conèixer el comportament dels diferents tipus d'arbusts, vigorositat i periode de creixement.
- Realitzar els diferents tipus de poda segons tipologia i característiques de l'arbust.
- Aplicar la poda correcta segons els tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Conèixer el tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Reconèixer el model i realitzar la poda adient en cada cas.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre a programar les tasques de manteniment segons l’estacionalitat de les mateixes. Assignar recursos materials i humans necessaris per cada una de les tasques. Relacionar les freqüències de les feines de manteniment i la seva temporalitat.
- Saber gestionar els canvis que per motius diversos s’hagin d’introduir en la programació. Ser capaços de realitzar modificacions en la programació establerta per motius diversos.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre a treballar amb seguretat.
- Aprendre a emprar les eines i els materials adequats per cada feina.
- Aprendre a treballar en equip i de forma coordinada.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h