Manteniment d'espais verds

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest curs té com a finalitat que el participant reconegui les espècies vegetals més presents als jardins públics i conegui quin ús hi poden tenir.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Identificació i aplicació d'espècies vegetals al jardí
Recurs

En aquest manual es remarca la importància de la programació per poder realitzar el manteniment de jardins i espais verds amb èxit. Es mostren les tasques bàsiques de la jardineria lligades a les eines i els recursos necessaris per organitzar-les, una vessant potser més administrativa però necessària per evitar incidències, avançar-se als problemes i controlar la situació.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Programació de tasques de manteniment de jardins i espais verds
Acció formativa

- Saber valorar les raons objectives de la poda.- Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.- Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

- Diferenciar els usos de la vegetació en jardineria: Elegir l’espècie en funció de l’ús que se li vulgui donar. Descriure els usos de la vegetació.- Identificar les espècies més comunes en jardineria pública mediterrània: Reconèixer les espècies. Identificar espècies amb problemàtica concreta.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Programar un reg en base al càlcul de les necessitats de reg dels diversos espais públics.- Conèixer i realitzar les operacions habituals de manteniment de xarxes de reg. - Aplicar les tècniques que permetin millorar la retenció de l’aigua en el sòl i utilitzar un programador per l’estalvi d’aigua, a partir del coneixement dels accessoris que ens permeten estalviar aigua.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer i aplicar noves tècniques i habilitats així com consolidar les velles sobre el manteniment i ús d'eines i maquinària destinada a la jardineria professional.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Conèixer els criteris bàsics de poda i identificar els diferents tipus així com les conseqüències negatives de la poda.- Diferenciar i saber utilitzar els elements de l'equip bàsic de poda en altura, els aparells d'enfilar-se i la funció que tenen. - Saber utilitzar els EPI's per enfilar-se en els arbres i aplicar les mesures de protecció en els treballs de poda en alçada.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

- Conèixer l’anatomia i el funcionament bàsic de l’arbre.- Identificar l’estat de l’arbre.- Conèixer els tipus de branques i la formació estructural de l’arbre.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

- Realitzar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas.-Conèixer el comportament dels diferents tipus d'arbusts, vigorositat i periode de creixement.- Realitzar els diferents tipus de poda segons tipologia i característiques de l'arbust. -Aplicar la poda correcta segons els tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.-Conèixer el tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.-Reconèixer el model i realitzar la poda adient en cada cas.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Aprendre a programar les tasques de manteniment segons l’estacionalitat de les mateixes. Assignar recursos materials i humans necessaris per cada una de les tasques. Relacionar les freqüències de les feines de manteniment i la seva temporalitat.- Saber gestionar els canvis que per motius diversos s’hagin d’introduir en la programació. Ser capaços de realitzar modificacions en la programació establerta per motius diversos.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Diferenciar els usos de la vegetació en jardineria i paisatgisme.Identificar les espècies més comunes en jardineria pública mediterrània.

Videoformació
Durada
8,0 h