Manteniment d'espais verds
Definició

Realitzar el conjunt d'operacions destinades al manteniment i conservació dels espais verds urbans.

La competencia implica ...
Productes, eines i materials existents al mercat per fer els tractaments fertilitzants.
Mètodes de control fitosanitari.
Procediments de plantació, prevenció, manteniment i expedició més adients a cada espècie i varietat.
Calendari de plantació, manteniment i expedició de les plantes, arbres i arbustos.
Tècniques i procediments de cultiu: preparar i condicionar la terra i les llavors, sembrar, protegir, adobar, regar, drenar, podar, etc.
Tècniques d'expedició de plantes, arbres o arbustos: segar, arrencar, recollir, adequar i trasplantar les plantes al recipient de trasllat, etc.
Inventaris d'espècies vegetals, calibració, recompte, etc.
Replantejament sobre el terreny d'un projecte de jardineria o paisatgístic: forma, traçat, densitat de plantació, etc.
Noves tecnologies i tècniques específiques vinculades a la jardineria.

13 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2104.jpg

Aquest curs té com a finalitat que el participant reconegui les espècies vegetals més presents als jardins públics i conegui quin ús hi poden tenir.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2105.jpg

En aquest manual es remarca la importància de la programació per poder realitzar el manteniment de jardins i espais verds amb èxit. Es mostren les tasques bàsiques de la jardineria lligades a les eines i els recursos necessaris per organitzar-les, una vessant potser més administrativa però necessària per evitar incidències, avançar-se als problemes i controlar la situació.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

• Conèixer accions per millorar la biodiversitat en diferents espais de l’ambient urbà.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Formar als participants com a personal especialitzat a nivell bàsic com a manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'acord al que exigeix la normativa vigent.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Formar als participants com a personal especialitzat a nivell qualificat en manipulador i aplicador de productes fitosanitaris d'acord amb la normativa vigent.

Canal
Presencial
Durada
60,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Saber valorar les raons objectives de la poda.
• Establir criteris basats en el coneixement de l'arbre.
• Aprendre a realitzar un protocol de poda.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Diferenciar els usos de la vegetació en jardineria: Elegir l’espècie en funció de l’ús que se li vulgui donar. Descriure els usos de la vegetació.

- Identificar les espècies més comunes en jardineria pública mediterrània: Reconèixer les espècies. Identificar espècies amb problemàtica concreta.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Programar un reg en base al càlcul de les necessitats de reg dels diversos espais públics.
- Conèixer i realitzar les operacions habituals de manteniment de xarxes de reg.
- Aplicar les tècniques que permetin millorar la retenció de l’aigua en el sòl i utilitzar un programador per l’estalvi d’aigua, a partir del coneixement dels accessoris que ens permeten estalviar aigua.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

• Conèixer tècniques per al manteniment de la coberta verda: estructura i vegetació.
• Conèixer la importància del manteniment de les cobertes verdes.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i aplicar noves tècniques i habilitats així com consolidar les velles sobre el manteniment i ús d'eines i maquinària destinada a la jardineria professional. S’explicarà el manteniment d‘ús de les màquines a nivell d’usuari, i no mecànica pròpiament dita.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg
Títol

- Realitzar el manteniment i els diversos tipus de poda d’arbusts, en el moment més idoni, utilitzant les eines i els materials adients a cada cas.
- Conèixer el comportament dels diferents tipus d'arbusts, vigorositat i periode de creixement.
- Realitzar els diferents tipus de poda segons tipologia i característiques de l'arbust.
- Aplicar la poda correcta segons els tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Conèixer el tipus de branques i la formació estructural de l’arbust.
- Reconèixer el model i realitzar la poda adient en cada cas.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Aprendre a programar les tasques de manteniment segons l’estacionalitat de les mateixes. Assignar recursos materials i humans necessaris per cada una de les tasques. Relacionar les freqüències de les feines de manteniment i la seva temporalitat.
- Saber gestionar els canvis que per motius diversos s’hagin d’introduir en la programació. Ser capaços de realitzar modificacions en la programació establerta per motius diversos.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre a treballar amb seguretat.
• Aprendre a emprar les eines i els materials adequats per cada feina.
• Aprendre a treballar en equip i de forma coordinada.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h