Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer experiències de fracàs i èxit en l’elecció d’un paviment de gespa artificial per a camps de futbol municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer experiències de fracàs i èxit en l’elecció d’un paviment per a un pavelló poliesportiu municipal.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Exposar de manera teòrica i pràctica les característiques de la tecnologia i les implicacions que comporta un canvi d’enllumenat amb LED en un equipament esportiu. - Determinar els factors que influeixen en la viabilitat del pas a la tecnologia LED.- Indicar els passos previs recomanables abans de fer el pas a la tecnologia LED.- Exposar els requeriments tècnics per a fer el canvi: mitjans materials i personals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Adquirir conceptes bàsics de l’eficiència energètica i el manteniment preventiu. - Presentar les rondes de manteniment.- Descriure les factures i els contractes energètics i d’aigua i explicar la comptabilitat energètica.- Identificar mesures d’eficiència energètica en equipament esportius aplicades a: l’enllumenat, el sistema de climatització, ventilació, la gestió de l’edifici, temperatures de consigna, pautes de comportament d’usuaris i treballadors, tractament de l’aigua i producció d’ACS.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conéixer les operacions bàsiques en la posada en marxa de les piscines a l'aire lliure.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Formar a nivell pràctic, en format taller, als operaris de manteniment de les instal.lacions esportives, perquè aprofundeixin en el funcionament de les instal.lacions de producció d'aigua calenta sanitària i de reg de camps de futbol. Identificar quin manteniment de prevenció de la legionel.la han de realitzar i quines tasques de supervisió cal efectuar quan s'externalitza el manteniment.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Adquirir conceptes bàsics d’eficiència energètica i el manteniment preventiu. - Presentar les rondes de manteniment.- Identificar mesures per optimitzar el manteniment i l’eficiència energètica del propi equipament esportiu. Aquestes accions poden estar aplicades a: l’enllumenat, l’ajustament de consignes en els sistema de climatització i de producció d’ACS, la gestió de l’edifici, el comportament d’usuaris i treballadors (conserges, personal de neteja, de manteniment, etc.), la revisió del funcionament i els horaris dels sistemes automatitzats, etc.- Detectar anomalies i realitzar petites tasques de manteniment.

Presencial
Durada
4,0 h