Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer experiències de fracàs i èxit en l’elecció d’un paviment de gespa artificial per a camps de futbol municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer experiències de fracàs i èxit en l’elecció d’un paviment per a un pavelló poliesportiu municipal.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Explicar els conceptes bàsics de qualitat de l'aigua, filtració i desinfecció.

Canal
Videoformació
Durada
1,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer i analitzar quines instal·lacions d’energies renovables són les més adequades per incorporar als equipaments esportius existents.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conéixer les operacions bàsiques de manteniment i d'hibernació de les piscines a l'aire lliure.

Canal
Videoformació
Durada
1,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conéixer les operacions bàsiques en la posada en marxa de les piscines a l'aire lliure.

Canal
Videoformació
Durada
1,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible i 13. Acció climàtica.

. Capacitar als tècnics municipals en la identificació i reparació de les instal·lacions solars tèrmiques municipals en desús.
. Recuperar les instal·lacions de solar tèrmica existents.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h