Manteniment sostenible d'instal·lacions esportives
Definició

Definir, implantar i avaluar el conjunt de les línies d'actuació que han de recolzar l'enfortiment d'una cultura de la seguretat i de respecte al medi ambient en les instal·lacions esportives municipals, garantint el millor servei a l'usuari.

La competencia implica ...
Normatives sobre seguretat i funcionament dels diferents tipus d'equipaments. Criteris de disseny, constructius i d'utilització dels equipaments esportius. El Pla director d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya (PIEC). Programació i manteniment dels diferents equipaments esportius. Manteniment preventiu i correctiu. Plans d'autoprotecció i l'aplicació de la llei de riscos laborals a les instal·lacions esportives. Auditoria sanitària i mediambiental. Depuració i desinfecció de l'aigua de les piscines, tractament de l'aire de les piscines cobertes i sales esportives, especificitat de prevenció de la legionel·la, manteniment dels paviments i material esportiu, etc.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer experiències de fracàs i èxit en l’elecció d’un paviment de gespa artificial per a camps de futbol municipals.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Explicar els conceptes bàsics de qualitat de l'aigua, filtració i desinfecció i les operacions de manteniment de les piscines a l'aire lliure.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Operacions per la hibernació de les piscines d'estiu després del seu tancament.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer i analitzar quines instal·lacions d’energies renovables són les més adequades per incorporar als equipaments esportius existents.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Operacions per la posada en marxa de les piscines d'estiu abans de la seva obertura.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h