Models i projectes de millora organitzativa

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Conèixer les característiques, tipologies i etapes per dissenyar indicadors.
- Conèixer el concepte de quadre de comandament integral; analitzar les quatre dimensions que conformen el model bàsic d’anàlisi de l’organització (econòmica, de la ciutadania, dels processos interns i de l’aprenentatge i del creixement).
- Aplicar aquesta eina en els processos de gestió i control de la pròpia organització a partir de:
- Elaborar un quadre de seguiment i control d’un àmbit de treball o projecte/programa.
- Fer el seguiment d’un àmbit de treball o projecte/programa mitjançant un quadre de seguiment i control.
- Avaluar els resultats assolits i definir les accions correctives i preventives concretes per a l’àmbit de treball o projecte/programa.

Semipresencial
Durada
25 h