Neteja i serveis
Definició

Realitzar el conjunt d’activitats i operacions que permeten realitzar processos de neteja i higiene d'edificis i instal·lacions així com de rentat de diversos tipus de materials, assegurant unes condicions òptimes de netedat i ordre adequades al funcionament i particularitats del servei.

La competencia implica ...
Manipulació i ús de productes de sanejament.
Ús d'eines i maquinària específica de neteja (aspiradors, abrillantadores, etc).
Emplenament dels fulls de treball per a la realització de serveis de neteja.
Protocols corporatius per a la recollida d'incidències en el desenvolupament de les funcions del lloc.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la neteja de les dependències municipals de forma més eficient.
- Utilitzar els productes, estris i maquinària més adequats a les diferents superfícies.
- Reconèixer els riscos laborals i adoptar les mesures que fomentin un entorn laboral saludable.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h