Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

. Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.
. Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE).
. Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics).
. Conèixer els modes tous de mobilitat baixos en carboni, més eficients i més segurs.
. Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.
. Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Analitzar els aspectes normatius que regulen el concepte i l'ús dels VMP.
- Plantejar aspectes de regulació dels VMP en les ordenances municipals.
- Analitzar la gestió de l'espai viari i per on circulen aquests vehicles.
- Conèixer iniciatives formatives que es realitzen amb aquests vehicles.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements tècnics específics per a la planificació i gestió de la mobilitat local, orientats a la consecució d’uns entorns urbans amb millor qualitat de vida, més saludables, accessibles, segurs i mediambientalment més sostenibles.

Presencial + videoformació
Durada
71,5 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'edificació.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements d'accessibilitat a la via pública.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

Videoformació
Durada
5,0 h