Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE).- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics).- Conèixer els modes tous de mobilitat baixos en carboni, més eficients i més segurs. - Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre factors bàsics a considerar en el projecte i direcció d'obra

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica. - Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire. - Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments. - Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible i saludable.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica. - Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica. - Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire. - Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments. - Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible, sostenible i saludable.- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.

Videoformació i en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE)- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics)- Conèixer els modes tous de mobilitat, baixos en carboni, més eficients i més segurs. - Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'espai públic.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements d'accessibilitat a la via pública.

Videoformació i en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conscienciar de la importància dels serveis existents durant el desenvolupament d’un projecte o una obra.- Aprendre la nomenclatura bàsica utilitzada per les companyies.- Poder plantejar alternatives senzilles als serveis afectats.

Presencial
Durada
12,0 h