Planejament i gestió d'infraestructures viàries i mobilitat

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.
- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE).
- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics).
- Conèixer els modes tous de mobilitat baixos en carboni, més eficients i més segurs.
- Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.
- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10 h
Acció formativa

Millorar els coneixements bàsics de seguretat viària en l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre factors bàsics a considerar en el projecte i direcció d'obra

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica.
- Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire.
- Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.
- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.
- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
- Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible i saludable.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar, 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 13. Acció climàtica.

- Conèixer les repercussions i els impactes de la mobilitat en l’emissió de GEH i en la contaminació atmosfèrica.
- Conèixer eines de gestió de la mobilitat per a reduir les emissions de GEH i la millora de la qualitat de l’aire.
- Introduir en les polítiques ambientals municipals accions per a fomentar la mobilitat sostenible, segura i saludable.
- Conèixer experiències pràctiques innovadores on s’apliquen aquests plantejaments.
- Donar a conèixer estratègies per implicar la ciutadania en el foment de la mobilitat sostenible, sostenible i saludable.
- Millorar i promoure la salut del medi ambient i de les persones.

Videoformació i en línia
Durada
15 h
Acció formativa

- Assoliment dels coneixements en la matèria a tractar

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 3. Salut i benestar i 11. Ciutats i comunitats sostenibles.

- Fomentar la mobilitat sostenible, segura, saludable i equitativa per a accedir als centres de treball.
- Entendre l’elaboració dels plans de desplaçament d’empresa (PDE)
- Conèixer els impactes de la mobilitat (ambientals, socials i econòmics)
- Conèixer els modes tous de mobilitat, baixos en carboni, més eficients i més segurs.
- Tenir eines per a gestionar la mobilitat als centres de treball amb criteris de sostenibilitat.
- Elaborar una primera estratègia d’intervenció pels centres de treball.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Adquirir coneixements sobre accessibilitat i la seva planificació i gestió des de la vessant de la responsabilitat del municipi en l'àmbit de l'espai públic.

Presencial
Durada
10 h
Acció formativa

- Conscienciar de la importància dels serveis existents durant el desenvolupament d’un projecte o una obra.
- Aprendre la nomenclatura bàsica utilitzada per les companyies.
- Poder plantejar alternatives senzilles als serveis afectats.

Presencial
Durada
12 h