Planificació dels recursos humans

12 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Definició dels conceptes bàsics en la negociaciócol·lectiva.
- Inici.
- Procediment.
- Matèries objecte de negociació.
- Conclusió del procés.. Casuística i pronunciaments judicials.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Conèixer el marc legal per confeccionar OPO i Plans d'estabilització i d'ocupació de personal i les possibles diferents conseqüències jurídiques.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

El Pla estratègic de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 2020-2023 és el principal instrument de planificació d’aquest àmbit funcional de la Diputació de Barcelona.
El seu seguiment i gestió es duu a terme mitjançant eines de control i avaluació de resultats, no obstant això, s’ha previst la seva presentació al món local mitjançant conferències temàtiques que aborden el contingut dels 10 conceptes clau que incorpora.
L’objectiu és que aquestes conferències comuniquin el Pla a tots els agents locals i permetin també la seva millora contínua a partir de les aportacions que facin els assistents al Cicle.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Capacitar als i les assistents per poder realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Capacitar als/les assistents per realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
. Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
. Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer amb quines eines podem afrontar els reptes de futur de l’administració local: temporalitat, estabilització i relleu generacional.

. Conocer las herramientas con las que podemos afrontar los retos de futuro de la administración local: temporalidad, estabilización y relevo generacional.

Presencial + videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Ajudar a identificar, als equips de govern, responsables i gestors de recursos humans, els aspectes clau en la planificació estratègica de la plantilla d’una entitat local.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Conèixer les principals qüestions en matèria de situacions de personal.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Explicar als responsables i gestors de recursos humans un pla d’actuació per dur a terme un procés de relleu generacional.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Aprendre a identificar i caracteritzar els trets distintius de la selecció de personal a les administracions locals.
. Conèixer i aplicar els criteris normatius i tècnics per a l’elaboració de les bases de les convocatòries.
. Conèixer els criteris i aplicar els diferents instruments de selecció.
. Contextualitzar els processos selectius segons les prescripcions de les lleis de pressupostos i altra normativa d'aplicació.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
. Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
. Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Videoformació
Durada
4,0 h