Planificació dels recursos humans
Definició

Proposar i implantar sistemes eficients d'organització, planificació i valoració de les estructures de llocs de treball de la corporació, per respondre a les demandes de l'organització i a la consecució dels seus objectius.

La competencia implica ...
Polítiques d'organització i de planificació de recursos humans a la corporació.
Documentació bàsica de la planificació de recursos humans: fitxes de llocs, manuals de funcions, organigrames, etc.
Identificació de les necessitats de plantilla i definició de les polítiques d'oferta pública d'ocupació.
Estudis de necessitats i evolució de plantilles.
Anàlisi i valoració de llocs de treball.
Estudis retributius.
Models organitzatius.
Avaluació de l'impacte econòmic de les mesures organitzatives.

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2862.jpg

La guia que presentem pretén ser un suport als responsables organitzatius dedicats a la planificació organitzativa i dels llocs de treball dels governs locals. El document inclou aquells perfils professionals plenament assentats en el mercat laboral privat, les funcions dels quals estan desenvolupades en l’actualitat en el món públic, parcial o íntegrament, per altres llocs ‘clàssics’ de les administracions locals.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els recursos i eines que ofereix la CORH, des de la seva vessant virtual, i aprendre a navegar per la seva plana web amb la màxima eficàcia.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Capacitar als/les assistents per realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Capacitar als i les assistents per poder realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Enfortir el caràcter relacional de la xarxaCORH i promoure el sentiment de pertinença i confiança per compartir informació i crear eines de treball de forma compartida.
• Tractar continguts i temes d'especial interès i rellevància per als professionals que conformen la xarxaCORH.
• Formar i capacitar els membres de l’espai presencial de la CORH en competències i habilitats d’utilitat per al millor desenvolupament de les seves responsabilitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Ajudar a identificar els aspectes clau en la planificació estratègica de la plantilla d'una entitat local als equips de govern, responsables i gestors de recursos humans.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Explicar als responsables i gestors de recursos humans un pla d'actuació per dur a terme un procés de relleu generacional.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
• Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.
• Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h