Premsa i publicacions
Definició

Redactar i distribuir comunicacions de premsa i publicacions, així com establir, mantenir i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació d’acord amb les directrius establertes. Proposar criteris de política informativa.

La competencia implica ...
Rellevància i fiabilitat de les diferents fonts d'informació de l'àmbit profesional propi i les tendències o llacunes en la informació.
Llenguatge periodístic.
La publicitat com a procés de comunicació.
Periodisme digital.
Redacció de documents informatius, de comunicats, d'articles, de reportatges de revista, etc.
Anàlisi dels temes i de la informació a incorporar a les revistes corporatives, definint l’estructura del contingut.
Edició gràfica per a l'elaboració de materials de difusió (maquetació, compaginació...), disseny gràfic i infografia.
Organització i planificació de rodes de premsa.
Resolució dels conflictes que puguin aparèixer amb les representacions dels mitjans de comunicació.
Aparicions públiques davant dels mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio, televisió, etc.) en temes d’alt impacte organitzatiu.

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12254.jpg

- Conèixer les possibilitats que ofereix la càmera del mòbil i aprendre a manipular-la.
- Aprendre pautes bàsiques de composició fotogràfica amb el mòbil.
- Millorar les fotografies de les publicacions a les xarxes socials.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF12251.jpg

- Aprendre a gravar i editar vídeos de qualitat amb un telèfon intel·ligent.

- Aprendre a publicar a les Xarxes socials: Instagram (stories, reels, etc.) i Tik Tok.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h