Prevenció d'incendis forestals
Definició

Definir, desenvolupar i avaluar el conjunt d'activitats que han de permetre a l'ajuntament disposar d'un Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI) que, desenvolupat en diferents plans d'actuació, adaptats a les exigències singulars del seu terme municipal, minimitzin el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitin l'extinció.

La competencia implica ...
Planificació i gestió forestal.
Projectes específics: Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU), etc.
Xarxa d'infraestructures (camins, punts d'aigua, etc.).
Elements de vulnerabilitat (combustible, equipaments, infraestructures, elements del territori, etc.).
Actuacions per fer operatives les xarxes viàries i els punt d'aigua.
Càlcul de costos.
Elements clau en la planificació.

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2120.jpg

Hem de saber què hem de fer al nostre habitatge per tenir oportunitats de sobreviure davant l’arribada d’un incendi forestal. Els passos a seguir per protegir els nostres habitatges són sorprenentment simples.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2119.jpg

Hem de saber què hem de fer al nostre habitatge per tenir oportunitats de sobreviure davant l’arribada d’un incendi forestal. Els passos a seguir per protegir els nostres habitatges són sorprenentment simples.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia