Programes de dinamització de l'activitat física i la salut

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Transferir els coneixements adquirits amb el projecte “Joventut esportiva, societat activa” per aconseguir disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeixen en l’adolescència i la joventut.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Oferir eines i recursos que fomentin la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport municipal, promovent la igualtat de condicions en l'accés a l'esport amb la resta de la població (activitats i equipaments).
• Conèixer la normativa en matèria d'accessibilitat i el punt de vista dels col·lectius amb capacitats diverses.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Conèixer els orígens de la marxa nòrdica.
• Aprendre la tècnica bàsica de la marxa nòrdica.
• Conèixer les especificitats del material necessari així com els aspectes de seguretat a tenir en compte.
• Identificar els principals beneficis d'aquesta modalitat esportiva en el col·lectiu de la gent gran.

Presencial
Durada
8,0 h