Programes de dinamització de l'activitat física i la salut

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Transferir els coneixements adquirits amb el projecte “Joventut esportiva, societat activa” per aconseguir disminuir l’abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeixen en l’adolescència i la joventut.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Promoure la formació i l’assessorament per afavorir i aconseguir proporcionar eines als municipis per a desenvolupar activitats esportives amb una mirada inclusiva.
▪Facilitar l’accés a ofertes esportives i de lleure a persones amb discapacitat i/o necessitat  de suport en les activitats (diversitat funcional).

Canal
Presencial + videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els orígens de la marxa nòrdica.
• Aprendre la tècnica bàsica de la marxa nòrdica.
• Conèixer les especificitats del material necessari així com els aspectes de seguretat a tenir en compte.
• Identificar els principals beneficis d'aquesta modalitat esportiva en el col·lectiu de la gent gran.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h