Programes de dinamització de l'activitat física i la salut

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Oferir eines i recursos que fomentin la inclusió de persones amb discapacitat a l'esport municipal, promovent la igualtat de condicions en l'accés a l'esport amb la resta de la població (activitats i equipaments).Conèixer la normativa en matèria d'accessibilitat i el punt de vista dels col·lectius amb capacitats diverses.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Adquirir recursos pràctics per desenvolupar un programa d'activitat física que promogui l'envelliment actiu.Conèixer una nova metodologia de treball amb persones grans fonamentada en la comprensió de l'ésser humà des d'una vessant integral.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer els orígens de la marxa nòrdica.Aprendre la tècnica bàsica de la marxa nòrdica.Conèixer les especificitats del material necessari així com els aspectes de seguretat a tenir en compte. Identificar els principals beneficis d'aquesta modalitat esportiva en el col·lectiu de la gent gran.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

-Aportar els coneixements i nocions bàsiques que permetran als participants de la formació el disseny de la comunicació d'un esdeveniment o servei esportiu.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Saber organitzar els diferents aspectes a tenir en compte en l’organització d’esdeveniments esportius locals (aspectes de seguretat, normativa, protocol, documentació tècnica, etc.).

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

-Aportar eines i recursos que permetin desenvolupar una política esportiva adaptada a les noves realitats.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer el concepte “mHealth” i aplicar la Gamificació per fer un canvi d’estil de vida.Incorporar les noves tecnologies i les xarxes socials en programes adreçats a la millora de la salut (bàsicament en població adulta i gent gran), per a la seva difusió, seguiment, avaluació, dinamització i sensibilització.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer el concepte "mHealth" i aplicar la Gamificació per fer un canvi d'estil de vida.
Incorporar les noves tecnologies i les xarxes socials en programes adreçats a la millora de la salut (bàsicament en població adulta i gent gran), per a la seva difusió, seguiment, avaluació, dinamització i sensibilització.

Videoformació
Durada
6,0 h