Responsabilitat social corporativa
Definició

Dissenyar, implementar i avaluar el Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona d'acord amb les línies estratègiques fixades en l'àmbit intern i extern, fent servir una metodologia transversal i col·laborativa en la seva concreció i desplegament (àmbits corporatius i els agents sindicals) de manera que permeti enfortir la prestació de serveis al territori d'acord amb els valors de proximitat, transversalitat, transparència, sostenibilitat, eficàcia i eficiència i consolidar l'RSC en la pròpia organització i en el món local.

La competencia implica ...
Models i metodologies diagnòstiques.
L'estructura dels plans d'RSC.
Elements clau per una correcta comunicació del Pla d'RSC.
Tècniques de participació.
Les dimensions de l'RSC: bon govern, econòmica, ambiental, social i econòmica.
Programes, projectes, activitats que doten de contingut a RSC.
Models i sistemes d'avaluació dels plans d'RSC.
Experiències a l'àmbit públic.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado