Senyalització i seguretat viària
Definició

Ordenar i senyalitzar les possibles desviacions o modificacions del trànsit derivades de mesures de millora de la mobilitat per motius d'obra, accidents, actes públics, etc., garantint la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

La competencia implica ...
Normativa en seguretat viària.
Criteris d'implantació i inventari en la senyalització i seguretat viària.
Mobilitat i via pública.
Gestió i ordenació del trànsit.
Senyalització vertical de codi i d'orientació.
Abalisament.
Senyalització horitzontal.
Senyalització d'obres.

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Millorar els coneixements de senyalització, vinculant-la amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h