Senyalització i seguretat viària

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Millorar els coneixements de senyalització relacionats amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic.

Presencial
Durada
16 h
Acció formativa

Millorar els coneixements de senyalització molt relacionat amb la seguretat viària i la qualitat de l'espai públic

Presencial
Durada
12 h