Serveis i equipaments informàtics
Definició

Dissenyar, implantar i mantenir les xarxes i equips informàtics i de telecomunicació, així com analitzar i definir l’estructura dels sistemes d’informació i noves tecnologies, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficàcia i eficiència, i garantint la seguretat.

La competencia implica ...
Arquitectura de sitemes de la xarxa informàtica i de telecomunicacions.
Eines d'administració, desenvolupament, gestió i avaluació basades en la implantació de les TIC.
Interoperabilitat i disseny de serveis integrats.
Sistemes operatius.
Llenguatges de programació.
Elaboració de normatives d'ús corporatiu de les xarxes i equipaments informàtics, de procediments d'instal·lació o migració de sistemes operatius, programari de base o bases de dades.
Instal·lació i configuració del programari de base específic de servidors (sistema operatiu, programari web, servidor de comunicació, gestors BD, seguretat, etc).
Operacions d'instal·lacions de maquinari i programari d'estacions de treball i d'equipament perifèric associat.
Instal·lació i configuració de l'equipament de comunicacions d'una oficina (concentradors de xarxa, routers, etc.) i els perifèrics de xarxa associats (impressores de xarxa, escanners, fotocopiadores, etc.).

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer les funcionalitats i serveis que ofereix la Plataforma Smart Region.

Canal
Videoformació
Durada
1,5 h