Tecnologies i entorns virtuals d'aprenentatge
Definició

Incorporar al desenvolupament professional tant les tecnologies web 2.0., que afavoreixen la interactivitat i la col·laboració a través de comunitats professionals, com portar a terme la integració d’un espai d’aprenentatge personal (PLE) que afavoreixi l’actualització permanent i l’autoformació.

La competencia implica ...
Característiques de la modalitat formativa en línia i semipresencial.
Aprenentatge en xarxa: comunitat virtual, de pràctica i altres.
Funcionalitats de les aplicacions web 2.0.
Nous rols professionals: tutoria, dinamització de comunitats, dissenyador d’aules virtuals, etc.
Disseny i creació de recursos d’autoformació.
Nous canals i xarxes de comunicació i interacció per al desenvolupament professional.
Configuració de l’escriptori com espai d’aprenentatge personal (PLE).

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado