Tresoreria

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer i aplicar els conceptes i l’operativa necessària per a la gestió i la planificació de la tresoreria de l’entitat local.

Presencial
Durada
5,0 h