Com ser educadora d’escola bressol: competències, intel·ligència emocional i conducta assertiva.

Acció formativa

Com ser educadora d’escola bressol: competències, intel·ligència emocional i conducta assertiva.

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser educadores d’escoles bressol municipals de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
12 h
Presencial
0 h
Videoformació
4,0 h
Treball virtual
8 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

Mòdul 1. El rol professional de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol.
Mòdul 2. Les competències de l’educadora i de l’educador d’escola bressol.
Mòdul 3. Introducció a la intel·ligència emocional i la seva aplicació a l’escola bressol.
Mòdul 4. La conducta assertiva en el marc de l’escola bressol.

1. Definir i situar el rol professional d’educadora i de l’educador en el marc de l’escola bressol
2. Analitzar i entrenar les competències professionals de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol
3. Desenvolupar la intel·ligència emocional
4. Conèixer i entrenar-se en el model de conducta assertiva

Hi haurà 4h de videoformacions i 8h d’activitats a una aula virtual del campus Formadiba.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d’assistència/participació equivalent a 12h de formació per aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores i realitzat les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Habilitats docents a l'aula