Habilitats docents a l'aula
Definició

Dur a terme les activitats docents planificades i programades, atenent a la diversitat, fent ús dels recusos i metodologies didàctiques més adequades i desplegant les actuacions previstes per a l'avaluació del procès d'ensenyament-aprenentatge.

La competencia implica ...
Desenvolupament d'activitats i dinàmiques d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.
Utilització d'eines i recursos per a l'aula.
Metodologies didàctiques amb enfocament globalitzat.
Atenció a la diversitat dels alumnes en l'activitat d'aula.
Impartició.
Implementació del pla docent i de la programació de la formació prevista, adaptant-la in situ quan és necessari.
Utilització de diversitat de recursos didàctics que ajudin al procés d’ensenyament-aprenentatge.
Habilitats d'acompanyament i guiatge del grup d'alumnes cap a l’aprenentatge.
Eines i pautes per a l’acció tutorial amb els alumnes i les famílies.
Tècniques d'avaluació i seguiment del procés d’aprenentatge dels alumnes.

23 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2357.jpg

Aquest Destil·lat estableix el rol de l’educadora d’una escola bressol municipal, quines son les seves competències i descriu la intel·ligència emocional i l’assertivitat com a uns recursos clau per a les educadores d’escoles bressol.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 4 d’aquesta col·lecció.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2359.jpg

Aquest Destil·lat descriu propostes sobre com conduir i dinamitzar grups en un espai familiar municipal. Defineix un espai familiar municipal com el lloc on es donen diverses interaccions en diversos àmbits i estableix que és l’escenari de les relacions vinculars dins les famílies (els infants amb els progenitors que hi assisteixen, la parella parental...) i alhora s’inicien noves relacions entre els adults, i entre aquests i altres infants, així com entre els infants, que sovint són les primeres trobades amb iguals.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 6 d’aquesta col·lecció.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2144.jpg

El recurs està format per tres mòduls que aporten mirades i eines diferents sobre alguns aspectes clau, ara mateix, en les aules amb adolescents i joves.
El primer mòdul situa la importància de dos elements cabdals en el procés d’ensenyament i aprenentatge: la motivació i l’autoestima, i reflexiona sobre el paper de lideratge del formador en la consecució d'aquests dos elements entre els seus alumnes.
El segon mòdul gira al voltant de com les eines digitals ens ajuden a gestionar, interactuar, accedir a la informació i comunicar i com, per tant, donen suport als processos d’ensenyament i aprenentatge.
El tercer mòdul ens apropa a com el consum de substàncies, que està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència, afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. En finalitzar el mòdul s'ofereixen una sèrie d'eines i recursos per poder abordar aquesta problemàtica.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2397.jpg

Aquesta Càpsula formativa presenta els motius i exemples pràctics que justifiquen oferir educació afectiva i sexual integral i amb perspectiva coeducadora, a l’etapa de l’educació infantil (0-3 anys)
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 14 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Júlia Sánchez Andreo, directora de La Ciranda

Col·lecció
Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2399.jpg

Aquest Destil·lat descriu l’educació de les emocions com a un concepte clau en el cas dels alumnes de les escoles municipals d’educació especial i analitza el paper dels mestres d’aquests centres educatius com a facilitadors dels benestar dels seus alumnes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 7 d’aquesta col·lecció.
Autors: Ramiro Ortegón Delgadillo, Responsable de Salut i Àrea d’Investigació Educativa de SEER. Assessorament i Coordinació de Projectes d’Educació Emocional i de PDABullying
Carles Porrini Cubells, Responsable d’Equip SEER. Coordinador, formador i facilitador de projectes i accions d’Educació Emocional.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2374.jpg

Aquesta Càpsula formativa parla de la importància i els beneficis del joc lliure i de com l'acompanyem en el marc de la família.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 8 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants

Col·lecció
Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2394.jpg

Aquesta Càpsula exposa com garantir els pilars de l’adaptació i la familiarització en situacions de dificultat, creació de vincle i seguretat emocional. També tracta de quina manera es pot generar tranquil·litat a les educadores vers la seva tasca posant el focus en els objectius del període. Evitar l'angoixa davant no poder portar a terme els projectes o metodologies que venien realitzant. I, finalment, utilitzar les activitats de vida quotidiana per focalitzar i treballar per assolir els objectius proposats
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 11 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Col·lecció
Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2413.jpg

Aquest Destil·lat estableix que els processos de creació artística posen tots els principis de l’aprenentatge en joc, emfasitzant la connexió emocional amb les propostes i la posada en valor dels coneixements previs de l’alumnat. Descriu com és el procés de creació artística i com apropar-nos a les arts plàstiques des d’aquesta mirada. Finalment, s’exposa com els processos de creació artística són un bon instrument per desenvolupar l’autodeterminació de l’alumnat de les escoles municipals d’educació especial. Quan es parla de l’educació artística, es fa referència a l’educació visual, plàstica, de música i dansa.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 19 d’aquesta col·lecció.
Autores: Carme Hoyas Fernández, Mestra al CRP de Sant Andreu i dinamitzadora i formadora del projecte Xarxes per al canvi.
Guillem López Rodríguez, Mestre d’educació musical a primària i educació especia

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2408.jpg

Aquest Destil·lat descriu els processos que es generen en l’escorça cerebral, la interacció entre l’ambient i el cervell de l’infant i la relació entre la personalitat i l’àmbit educatiu. Exposa també diferents activitats per estimular el cervell de l’infant.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 18 d’aquesta col·lecció.
Autor: David Bueno i Torrens, Professor i investigador de la Secció de Genètica de la Universitat de Barcelona i divulgador científic. Especialista en Neuroeducació

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2358.jpg

Aquest Destil·lat estableix la importància del paper de les famílies i la relació col·laboradora amb elles en l’etapa infantil de 0 a 3 anys per tal que l’acompanyament a l’infant sigui el més adequat possible. Assenyala, per una banda, el desenvolupament de les emocions i les famílies i els estils educatius parentals. Per l’altre, descriu la relació famílies-escola fent propostes sobre com comunicar-se i fomentar la participació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 5 d’aquesta col·lecció.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2405.jpg

Aquest Destil·lat exposa les característiques del treball per projectes, les tipologies de projectes, l’estructura i fases d’un projecte i la implementació a les escoles municipals de persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 14 d’aquesta col·lecció.
Autores: Meritxell Garrigós, Directora de l’Escola Municipal de Persones Adultes La Llar de Terrassa.Raquel Reíllo, Cap d’Estudis de l’Escola Municipal de Persones Adultes La Llar de Terrassa.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el marc conceptual. El concepte Snooezelen.
Entendre l'ús dels espais multisensorials.
Experimentar i familiaritzar-se amb els elements i materials dels espais multisensorials.
Extreure conclusions i objectius de treball, de cada element i de la globalitat de l'espai.
Reflexionar sobre l'actitud i els rols de l'adult en aquest espai.
Dissenyar propostes inclusives dins l'espai
Participar de l'espai de reflexió i debat.
Reflexionar sobre la importància de l'avaluació

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre què és i què implica la inclusió dins les escoles municipals de música, dansa i centres de les arts.
• Conèixer el tractament de la diversitat a l’escola municipal de música de Sant Boi de Llobregat.
• Conèixer experiències per a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials a l’escola municipal de música de Sant Boi de Llobregat.
• Establir un espai de reflexió i posada en comú.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Definir i situar el rol professional de l'educadora i de l’educador en el marc de l’escola bressol.
• Analitzar i entrenar les competències professionals de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol.
• Desenvolupar la intel·ligència emocional d’aquests professionals.
• Conèixer i entrenar-se en el model de conducta assertiva.

Canal
Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪ Proporcionar recursos de moviment i creativitat que el professorat pugui reproduir.
▪ Activar els sentits, la fantasia i l'imaginari com a eina d'expressió individual i grupal.
▪ Despertar el gust per moure'ns com a eina d'aprenentatge, d'exploració i creació.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Identificar el context i els fonaments de la formació i de l'aprenentatge a través de tecnologia digital de diverses etapes educatives.
2.Sensibilitzar als educadors sobre la importància de la inclusió educativa i l’ús d’eines digitals per fomentar aquesta inclusió.
3.Proporcionar estratègies i tècniques pedagògiques inclusives que integrin les eines digitals en el procés d’ensenyament-aprenentatge: per la creació de continguts, la comunicació i la gestió educativa.
4.Familiaritzar els docents amb diferents eines digitals accessibles i adaptades per a persones amb necessitats especials. Promoure l’ús adequat de les tecnologies i les aplicacions mòbils per afavorir la participació i l’aprenentatge dels estudiants.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Identificar el context i els fonaments de la formació i de l'aprenentatge a través de tecnologia digital de les persones adultes.
2.Analitzar el rol docent i el disseny pedagògic on s’implementa tecnologia digital.
3.Adquirir habilitats i coneixements per a la creació i selecció de continguts per la pràctica docent.
4.Familiaritzar-se i implementar diverses eines digitals a les estratègies d’ensenyament i aprenentatge, eines de treball col·laboratiu com Office 365, eines de creació de contingut, com Genially o Canva; eines de gestió d’aula, Moodle i Classroom, i eines d’intel·ligència artificial .
5.Comprendre com aquestes eines poden millorar l'aprenentatge de les persones adultes. Aprendre a implementar estratègies de treball en equip i activitats que fomentin l’aprenentatge actiu i significatiu utilitzant eines digitals.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer els aspectes bàsics i conceptuals del mètode TEACCH (Tractament i educació de nens i joves amb autisme i problemes associats de comunicació), sistema d’ensenyament estructurat que s’organitza en base a les capacitats visuals i espacials.
▪Dominar les tècniques i estratègies específiques d’aquesta metodologia a fi d’aplicar-les.
▪Promoure que aquests alumnes siguin autònoms en la realització de les seves tasques.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la importància de la socialització de la petita infància per la diversitat de gènere.
• Formar i sensibilitzar a l'equip educatiu vers les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes.
• Dotar d'eines i recursos per implementar la coeducació a les escoles bressol.
• Oferir metodologies per a l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a les escoles bressol i el treball amb les famílies.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.
• Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.
• Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.
• Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Canal
Presencial + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els diferents referents al voltant de la pedagogia de grup.
• Vivenciar algunes propostes didàctiques al voltant del treball dels sentits musicals a la classe d’instrument: el sentit melòdic, sentit rítmic, sentit harmònic, etc.
• Desenvolupar estratègies de gestió grupal a l’aula.
• Establir un criteri comú al voltant de quines parts ha de tenir una classe d’instrument tipus.
• Assolir eines de gestió de l’alumnat a l’aula, ja sigui a nivell de diferències en els ritmes d’aprenentatge o d’habilitats instrumentals.
• Adquirir eines pel treball de la creativitat musical a la classe d’instrument.
• Reflexionar al voltant dels diferents blocs de continguts que conté una classe d’instrument.
• Adquirir recursos per a la programació didàctica.
• Adquirir eines per adaptar el material a les realitats de la classe de grup.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar els perills que ens envolten.
• Entendre el concepte de prevenció i aplicar-lo correctament.
• Ser capaç d'identificar una situació de perill i alertar-la correctament. Entendre el concepte genèric del PAS (Protegir, Avisar, Socórrer).
• Ser capaç de realitzar el PAS en casos reals.
• Adquirir els recursos necessaris per actuar en les situacions d'emergència més comunes.
• Saber realitzar les tècniques de SVB (Suport Vital Bàsic) incloent RCP (Reanimació Cardiopulmonar), OVACE (Obstrucció de la Via Aèria per Cos Estrany) i PLS (Posició Lateral de Seguretat).
• Saber aplicar els diferents protocols.
• Actuar correctament en les situacions d’urgència que es puguin produir en l’àmbit educatiu.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Reflexionar sobre el significat de llegir a la primera infància.
2. Donar a conèixer la importància de saber llegir imatges, mirar, contemplar, interpretar com a formes de lectura bàsica en la primera infància.
3. Aprendre a seleccionar àlbums per a la primera infància.
4. Compartir claus que afavoreixin la sensibilització de docents en l'ús d'aquests suports de literatura infantil i la seva posterior difusió i promoció lectora amb infants i millora del foment lector en l'àmbit familiar.
5. Reflexió sobre la importància dels temps i els espais de lectura literària a la primera infància, tant dins de l'escola com a casa.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
10,0 h