Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin

Acció formativa

Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Administració del sistema.Tercers.Pressupost de despeses.Registre de factures.Projectes i despeses amb finançament afectat.Pressupost d'ingressos.Expedients de modificació de crèdit.Operacions no pressupostàries.Comptabilitat general.Tresoreria.Sortides per impressora.Mòdul d’elaboració de pressupost.Operacions fi d'exercici.

Operar i interactuar amb el programari comptable per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Es treballarà fent èmfasi en la pràctica utilitzant el programa de comptabilitat. Un exemple serveix de fil conductor per explicar conceptes teòrics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Comptabilitat
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Comptabilitat
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat