Comptabilitat

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Operar i interactuar amb el programari comptable per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Ser capaç de realitzar la comptabilització dels ingressos de les entitats locals delegats a l’ORGT, mitjançant el mòdul de comptabilització automàtica del programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els conceptes que afecten a la gestió administrativa i comptable dels ens locals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
48,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Realitzar les revisions i els ajustos previs al tancament de l’exercici en una entitat local.
• Conèixer i operar amb les utilitats disponibles al programari de comptabilitat per aquestes revisions, fins al tancament i l’elaboració dels estats de liquidació del pressupost i el compte general.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Difusió dels models de circuits i l'eina que proporciona la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de Barcelona, amb conveni ASGEL signat, per a la implantació i tramitació amb signatura electrònica dels documents inclosos en la gestió de la despesa.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer en profunditat l'operativa dels Projectes d'inversió i finançament afectat.
• Ser capaç d'aplicar-la i d'operar amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i aplicar els conceptes bàsics de projectes d’inversió i finançament afectat.
• Operar a nivell bàsic amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h