Dades obertes: com implantar un projecte de dades obertes pas a pas

Acció formativa
Dades obertes: com implantar un projecte de dades obertes pas a pas
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal responsable de la gestió dels projectes de dades obertes.
Tots els assistents han de disposar de credencials per accedir al portal de transparència de la seva organització.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 19,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 14,0 h | Treball en línia 5,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- Conceptes bàsics.
- Context legal.
- La governança de les dades a les organitzacions.
- Recursos disponibles.
- Agents i fases d’un projecte de dades obertes.
- Identificació dels conjunts de dades en l’organització.
- Les dades: qualitat, completesa, normalització.
- El procés de publicació.
- Regulació de la política d’obertura de dades i dels instruments.
- Portal de dades obertes AOC.
- Configuració.
- Exemple de publicació.

- Conceptualitzar les fases d'un projecte de dades obertes tant en la seva vessant organitzativa i funcional com tècnica.
- Identificar els problemes i errors més habituals en aquest tipus de projectes.
- Identificar pas a pas les fites per a implantar un projecte de dades obertes.
- Identificar les dades disponibles a l'organització, la qualitat, completesa i l'impacte en la protecció de dades de caràcter personal.
- Conèixer el procés de publicació de dades en el portal de dades obertes vinculat al portal de transparència.
- Conèixer els instruments tècnics i el marc normatiu a aprovar en els ens locals.
- Publicar un conjunt de dades.

L’acció formativa és en format taller, i planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes, combinant aspectes teòrics i pràctics, com la creació de nous datasets i visualitzacions.
Ús d’exemples de portals de transparència municipals (dimensió adaptada i prioritzada a ens SeTDIBA).
Assistència
Producte de treball
Els participants hauran de realitzar un projecte senzill per
poder experimentar i aplicar els coneixements adquirits.
Tot el treball pràctic estarà tutoritzat a l'aula virtual i els participants podran validar els instruments i processos que s'hagin dissenyat amb el formador.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració