Empodera't amb les teves dades

Acció formativa
Empodera't amb les teves dades
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal amb coneixement avançat d'Excel i orientació a dades.
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Durada: 20,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 10,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

- El valor de les dades.
- Aspectes bàsics de l'anàlisi de dades.
- Com prendre decisions en base a dades: pas a pas.

* Identificar els aspectes a tenir presents per a gestionar les dades als ens locals.
* Conèixer les principals tècniques per a treballar la qualitat i descripció de les dades.
* Experimentar casos concrets i aplicables a la gestió diària municipal.

L’acció formativa serà expositiva i amb pràctiques on es fomentarà el debat entre els assistents.
Assistència
Producte de treball
L'assistència i la participació en les sessions presencials és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa, així com la presentació de les tasques.
Certificat d’assistència
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració