Gestió documental i arxius municipals

Acció formativa
Gestió documental i arxius municipals
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits:
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Presencial
Durada: 8,0 h | Presencial 8,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

-La Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
-Els documents municipals: valors i suports.
-Gestió documental i arxiu: legislació i conceptes.
-Els documents sobrers i els documents d’arxiu. Quà cal fer amb cadascun d’ells.
-Els arxius de gestió dins el SGDAC. El circuit documental
-El quadre de classificació (QdC): Què és? Com s’ha d’interpretar el quadre de classificació ? Com s’hauria d’aplicar a la documentació que produeix la nostra unitat o dependència?
-La descripció i el sistema de recuperació de la documentació.
-La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC): conceptes bàsics.
-Gestió del préstec en l’arxiu de gestió (sol·licitud; seguiment i retorn de la documentació a l’arxiu municipal). Diferència entre el procediment de consulta i préstec
-Transferència documental: Què és? Com es prepara? Com s’executa. La instrucció de treball de la transferència.
-Avaluació dels documents. El valor dels documents. Eliminació, tria i conservació.
-Calendari de conservació. Conservació parcial; temporal i permanent.
-Els arxius municipals dins la societat.

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.
-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.
-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC)
.-Saber interpretar el Quadre de Classificació.
-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu aunicipal.
-Saber identificar els diferents tipus de “documents sobrers” dels documents d’arxiu que es conserven en el respectiu arxiu de gestió.
-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.
-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.
-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.
-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.
-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.
-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics individuals i en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió dels arxius municipals
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió dels arxius municipals