Gestió documental i arxius municipals

Acció formativa

Gestió documental i arxius municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Cultura
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12 h
Presencial
12 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-La Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.-Els documents municipals: valors i suports.-Gestió documental i arxiu: legislació i conceptes.-Els documents sobrers i els documents d’arxiu. Quà cal fer amb cadascun d’ells.-Els arxius de gestió dins el SGDAC. El circuit documental.-El quadre de classificació (QdC): 1) Què és? 2) Com s’ha d’interpretar el quadre de classificació ? 3) Com s’hauria d’aplicar a la documentació que produeix la nostra unitat o dependència?-La descripció i el sistema de recuperació de la documentació.-La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC): conceptes bàsics.-Gestió del préstec en l’arxiu de gestió (sol·licitud; seguiment i retorn de la documentació a l’arxiu municipal). Diferència entre el procediment de consulta i préstec.-Transferència documental: 1) Què és? 2)Com es prepara? 3) Com s’executa. La instrucció de treball de la transferència.-Avaluació dels documents. El valor dels documents. Eliminació, tria i conservació. -Calendari de conservació. Conservació parcial; temporal i permanent.-Els arxius municipals dins la societat.

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC).-Saber interpretar el Quadre de Classificació.-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu aunicipal.-Saber identificar els diferents tipus de “documents sobrers” dels documents d’arxiu que es conserven en el respectiu arxiu de gestió.-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Exposició teòrica combinada amb exercicis pràctics individuals i en grup.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió dels arxius municipals
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió dels arxius municipals