Gestió dels arxius municipals

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Fer una aproximació al funcionament de les estructures administratives locals d’Antic Règim i la seva concreció en la producció documental i en les sèries documentals més habituals que s’han conservat.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.
-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.
-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC)
.-Saber interpretar el Quadre de Classificació.
-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu aunicipal.
-Saber identificar els diferents tipus de “documents sobrers” dels documents d’arxiu que es conserven en el respectiu arxiu de gestió.
-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.
-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.
-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.
-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.
-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.
-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les eines de gestió documental als Ajuntaments, des de l’àmbit de l’Arxiu municipal.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Introduir principis bàsics de conservació preventiva dels suports fotogràfics.
▪Establir metodologia per dur a terme una correcta gestió documental.
▪Conèixer el marc legal bàsic que afecta la gestió de la documentació fotogràfica.
▪Conèixer eines per difondre la documentació fotogràfica.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Donar a conèixer què és la refotografia com a possible recurs de difusió i memòria.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Donar a conèixer el contingut de l’Acord 1/2022 de la CNAATD.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Donar a conèixer el concepte i el funcionament de l'eina de preservació digital i Arxiu.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la memòria democràtica: marc normatiu, interlocutors, els programes MD Generalitat, Diputació, Estat..., gestió d’espais MD i xarxes existents, on obtenir recursos (subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc

Canal
Presencial
Durada
9,0 h