Gestió dels arxius municipals

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Oferir eines de diagnosi i planificació per a la conservació preventiva de les instal·lacions i els fons documentals de l'arxiu municipal.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer l’abast de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en la seva afectació als arxius municipals dels ajuntaments i analitzar la seva aplicació amb casos concrets, per part del arxivers municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer el nou quadre de classificació de la documentació municipal presentat recentment per la Generalitat de Catalunya, la seva aplicació i la seva articulació en el Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament, per part del personal auxiliar dels arxius municipals del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements, eines i casos pràctics sobre el tractament arxivístic i conservació dels pergamins als arxius municipals.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC).-Saber interpretar el Quadre de Classificació.-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu aunicipal.-Saber identificar els diferents tipus de “documents sobrers” dels documents d’arxiu que es conserven en el respectiu arxiu de gestió.-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer les eines de gestió documental als Ajuntaments, des de l’àmbit de l’Arxiu municipal.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer el funcionament del gestor d’imatges anomenat IMAGINA, que facilita la gestió interna i la difusió pública de les fotografies digitals dels arxius municipals dels ajuntaments, per part del arxivers municipals de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l'abast i el contingut del reglament general de protecció de dades (RGPD) i la seva repercussió a l'àmbit dels arxius municipals.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements, eines i casos pràctics sobre la visualització de dades als arxius municipals.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements, eines i casos pràctics sobre l’atenció als usuaris dels arxius municipals. Adreçat al personal tècnic de la Xarxa d’Arxius Municipals

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons audiovisuals a fi de garantir la seva gestió, conservació i difusió. Adreçat al personal tècnic de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons audiovisuals a fi de garantir la seva gestió, conservació i difusió.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir coneixements i casos pràctics sobre el tractament arxivístic de fons fotogràfics als arxius municipals, per a la seva correcta gestió, conservació i difusió. Adreçat al personal de suport del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer l’abast de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en la seva afectació als arxius municipals dels ajuntaments i analitzar la seva aplicació amb casos concrets, amb els canvis que suposa en la regulació de l’accés i la consulta de la documentació de l’arxiu municipal, per part del personal auxiliar dels arxius municipals del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals. També es posarà en pràctica el mòdul de consulta del programari GIAM (Gestió Integral d’Arxius Municipal).

Presencial
Durada
4,0 h