Gestió dels arxius municipals

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l’abast, el contingut i la repercussió d’aquest decret en l’àmbit municipal, tant en la gestió de l’Ajuntament, com de l’Arxiu Municipal en particular.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l’abast, el contingut i la repercussió d’aquest reial decret en l’àmbit municipal, tant en la gestió de l’Ajuntament com de l’Arxiu Municipal en particular.Abast, contingut, aplicació i exemples.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

-Conèixer què es la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.
-Conèixer breument el context legislatiu dels arxius i la gestió documental.
-Conèixer els valors i els suports dels documents i, el circuit documental.
-Per a què serveix un Sistema de Gestió Documental i Arxiu Corporatiu (SGDAC)
.-Saber interpretar el Quadre de Classificació.
-Què són i com es fan les transferències a l'arxiu aunicipal.
-Saber identificar els diferents tipus de “documents sobrers” dels documents d’arxiu que es conserven en el respectiu arxiu de gestió.
-Saber l’antiguitat màxima dels documents a custodiar en l’arxiu de gestió.
-Sol·licitar documentació en préstec a l’arxiu municipal.
-Realitzar el seguiment i retorn de la documentació prestada per l’arxiu municipal.
-Comprendre els lligams dels arxius de gestió amb l’arxiu municipal i a la inversa.
-Conèixer i ser conscients de les tasques fonamentals que es realitzen en els arxius de gestió per a tota l’administració municipal.
-Millorar la qualitat del servei oferta des dels arxius de gestió dins el SGDAC.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer les eines de gestió documental als Ajuntaments, des de l’àmbit de l’Arxiu municipal.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l'storytelling com a estratègia de difusió i com es pot aplicar des de l’Arxiu Municipal per tal de potenciar la difusió i la comunicació del patrimoni documental que es gestiona i es custodia.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l'storytelling com a estratègia de difusió i com es pot aplicar des de l’Arxiu Municipal per tal de potenciar la difusió i la comunicació del patrimoni documental que es gestiona i es custodia.

Videoformació
Durada
4,0 h