Gestió dels arxius municipals
Definició

Dissenyar i planificar la gestió de l'Arxiu municipal per assegurar la conservació, el manteniment, l'accés i la difusió de la documentació generada per l'ajuntament, d'acord amb la legalitat i les directrius que s'estableixin, i per tal de preservar la identitat i el patrimoni documental de la corporació.

La competencia implica ...
Legislació, règim jurídic i normativa sobre l’accés a la documentació de l’Arxiu municipal.
Abast i contingut de la llei de transparència en relació amb els documents municipals.
Gestió documental i sistemes arxivístics, elaboració de quadres de classificació i sèries documentals, gestió de documents electrònics, conservació i eliminació de documents, gestió de documentació audiovisual, desenvolupament de fons i col·leccions documentals i sistema informàtic de registre d'entrades i sortides i transferència documental.
Elaboració de criteris generals sobre la conservació, manteniment i accés adequat a la documentació de l’Arxiu municipal.
Eines informatitzades per a la gestió de documentació de l'arxiu: classificació, descripció, cerques, préstec, transferències, gestió d’expedients i descriptors.
Avaluació dels documents. El valor dels documents. Eliminació, tria i conservació.
Gestió de l'equipament de l'arxiu municipal.

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Proporcionar eines als assistents en relació amb les noves xarxes socials.
•Mostrar les potencialitats, virtuts i inconvenients de diverses xarxes socials, amb especial incidència en les possibilitats que s’obren en la gestió cultural dels municipis.
•Abordar la necessitat de disposar d’uns objectius clars en relació a l’ús i incidència de cada xarxa.
•Destacar la necessitat de segmentació de continguts.
•Remarcar les possibilitats de les xarxes en relació a cada franja d’edat.
•Explicar tots els aspectes legals, de comunicació i d’imatge que comporta una xarxa social institucional.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer les eines de gestió documental als Ajuntaments, des de l’àmbit de l’Arxiu municipal.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Introduir principis bàsics de conservació preventiva dels suports fotogràfics.
▪Establir metodologia per dur a terme una correcta gestió documental.
▪Conèixer el marc legal bàsic que afecta la gestió de la documentació fotogràfica.
▪Conèixer eines per difondre la documentació fotogràfica.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la memòria democràtica: marc normatiu, interlocutors, els programes MD Generalitat, Diputació, Estat..., gestió d’espais MD i xarxes existents, on obtenir recursos (subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h