Introducció al tractament arxivístic de les fotografies als Ajuntaments

Acció formativa
Introducció al tractament arxivístic de les fotografies als Ajuntaments
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits:
Arxivers i arxiveres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 4,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 4,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

▪Principals característiques de la documentació fotogràfica.
▪Introducció a la conservació preventiva de la documentació fotogràfica.
▪Descripció arxivística de la documentació fotogràfica.
▪Aspectes legals per a la gestió de la documentació fotogràfica.
▪Difusió i divulgació de la documentació fotogràfica.

▪Introduir principis bàsics de conservació preventiva dels suports fotogràfics.
▪Establir metodologia per dur a terme una correcta gestió documental.
▪Conèixer el marc legal bàsic que afecta la gestió de la documentació fotogràfica.
▪Conèixer eines per difondre la documentació fotogràfica.

Teoria i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió dels arxius municipals
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió dels arxius municipals